Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Abedik

od pasji do perfekcji

Pasja do tworzenia doskonałości to swoiste motto, które inspiruje właścicieli i pracowników drukarni Abedik.

Nasza droga to 20 lat historii. Historii, chciałoby się powiedzieć niezwykłej - od produkcji kilkuset książek do milionów. To historia, na którą złożyły się losy wielu ludzi, ich sukcesy, porażki, radości i smutki; części życia poświęcone książce.

Drukarnia jest zorganizowana tak, aby w optymalny sposób realizować wszystkie procesy dotyczące produkcji książek w oprawie broszurowej oraz złożonej, twardej. Liczne maszyny drukujące oraz linie do oprawy pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo produkcji, a także sprostać nawet bardzo dużym nakładom i krótkim terminom. Drukarnia dysponuje bogatą ofertą papierów offsetowych. Nieustannie dąży do zapewnienia swoim klientom doskonałej jakości wykonywanych prac, stosując nowoczesne metody zarządzania oparte o narzędzia i rozwiązania z powodzeniem stosowane w innych gałęziach przemysłu.

Co jest ważne?

Bardzo ważne w drukarni Abedik zasady to:

Gotowość do konsultacji i doradztwa technicznego . Nasz zespół handlowców oraz technologów dysponuje wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu może skutecznie wspomagać naszych klientów w rozwiązywaniu wielu problemów technologicznych i wybrać wspólnie najkorzystniejsze dla określonego projektu książki rozwiązania.

Bezwzględne respektowanie zasad, norm i procedur. Produkcja książek w skali kilkunastu milionów rocznie musi być realizowana w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane standardy. Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek improwizację. Każde stanowisko, każdy etap i proces produkcji posiada swoją szczegółową receptę na sukces i każdy pracownik ma świadomość, że tylko postępując zgodnie z nią, wykona swoje zadania szybko i sprawnie, uzyskując przy tym doskonały jakościowo rezultat.

Przestrzeganie terminów. Ogromnie istotnym elementem w produkcji książek jest termin realizacji. Aby nakład książki mógł we właściwym czasie znaleźć się na półkach księgarni, należy wcześniej skoordynować bardzo wiele działań, których terminy wynikają często ze sprzecznych, wymagających kompromisu przesłanek. Tylko wyjątkowa dyscyplina, doskonała współpraca i komunikacja oraz niezachwiana konsekwencja pozwalają odnieść sukces.

Narzędzia i systemy

Nie wahamy się implementować sprawdzonych w innych branżach rozwiązań zarówno w samej organizacji firmy, jak i stosowanych narzędziach ciągłego doskonalenia czy zarządzania. Warunkiem jest, aby wprowadzane rozwiązanie było skuteczne, efektywne i przynosiło realne korzyści i udogodnienia.

Jednym z podstawowych działań było wdrożenie w dziale produkcji

Systemu 5S . Jest to pięć filarów, które są niezbędne w procesie rozwoju działań doskonalących. Ich celem jest zapewnienie stabilności procesów produkcji. Działania wdrażane są poprzez następujące kroki:

Selekcję, Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację oraz Samodoskonalenie. System 5S uczy nas skrupulatnego dbania o stanowiska pracy, czystość oraz pracę standaryzowaną. Czym byłby dom bez solidnych fundamentów? Fundament tworzymy poprzez zaangażowanie wszystkich osób w realizację utrzymania porządku na stanowiskach pracy i efektywnie wykonywanej pracy. Metoda 5S jest również niezbędnym wsparciem we wdrażaniu innych ważnych udoskonaleń produkcyjnych w naszej firmie, takich jak skracanie czasów przezbrojeń, kompleksowe zarządzanie jakością czy totalne produktywne utrzymanie maszyn.

Kolejnym ważnym krokiem było wprowadzenie drogi do ciągłego doskonalenia, czyli

Kaizen (jap. ?? - "kai" - zmiana, "zen" - dobry) - jest to filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania.

Następnym istotnym dla nas działaniem, które podejmujemy, jest podnoszenie produktywności oraz efektywności procesów związanych z utrzymaniem ruchu.

Metoda TPM (Total Productivity Maintenance) , która została opracowana przez JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) na potrzeby wsparcia japońskich firm, jest kluczowym elementem realizacji Lean Production. Do zapewnienia pełnej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa niezbędny jest dobrze zorganizowany i sprawnie zarządzany system utrzymania ruchu. Od niego zależą wydajność, jakość, koszt produkcji i bezpieczeństwo pracy. Utrzymanie ruchu jest też zwykle dużą, o ile nie największą pozycją w kosztach operacyjnych firmy. Dlatego też stale szuka się skuteczniejszych metod pracy i zarządzania. Zmiany, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie, usprawniają procesy komunikacyjne pomiędzy obsługującymi a użytkującymi obiekty techniczne. Wzrost wiedzy i umiejętności obu stron staje się wysoko motywującym czynnikiem ułatwiającym zmianę zadań i obowiązków. Dzięki takiemu podejściu zmniejsza się ilość awarii z potrzebą interwencji Działu Utrzymania Ruchu.

SMED (Single Minute Exchange of Die) to technika w zakresie utrzymania ruchu oparta na skracaniu czasu przezbrojeń i ustawień maszyny. Wdrażając szybkie przezbrojenia, osiągamy elastyczny system produkcyjny, który dostosowuje się do potrzeb naszego systemu planowania. SMED oparty jest na dokładnej analizie procesu przezbrojenia, który eliminuje czynności niedodające wartości, a tworzy nowe warunki pracy oparte na efektywnym wykonywaniu pracy. Metoda ta przynosi spore oszczędności oraz poprawia całkowity system zarządzania parkiem maszynowym.

Nasza firma wprowadza zmiany oraz realizuje procesy ciągłego doskonalenia. Jesteśmy wszyscy zgodni, że to jedyny i właściwy kierunek. Jest to droga, którą chcemy podążać i uczyć naszych pracowników zmian. Posiadamy świetny zespół, który swoją wiedzą i doświadczeniem pokonywać będzie kolejne kroki naszej drogi ku doskonaleniu. Nie boimy się wyzwań, chcemy być najlepsi.

Pasja receptą na sukces

Recepta, którą właściciele drukarni Abedik sami sobie wypisali, to wykonywać swoją pracę najlepiej, jak się potrafi. Przyznają, że w tym wszystkim mają szczęście - kochają książki, a więc robią to, co lubią.

Książki są naszą pasją, są naszą miłością od początku naszej drogi. Teraz jest w nas chęć osiągnięcia perfekcji, niekwestionowanej doskonałości w dziedzinie produkcji książek. To bardzo ambitna, inspirująca i pełna satysfakcji droga.

Kontakt z klientem - dział handlowy

Bardzo istotny jest dobry kontakt - komunikatywność. Pracownicy działu handlowego oraz działu przygotowania produkcji potrafią spełniać te funkcje w sposób doskonały, przez co budują niezachwiane i pełne wzajemnego zaufania relacje z wydawnictwami. Taka formuła kontaktu jest zapewne o wiele bardziej angażująca niż bezosobowa informacja, ale za to daje poczucie indywidualnego traktowania każdego zlecenia. Oczywiście zapewnienie dobrej jakości i terminu jest kardynalnym wymogiem w naszej pracy, ale pamiętajmy, że jakość to także - a może przede wszystkim - zdolność produktu do zaspokojenia oczekiwań klienta, a te bywają bardzo różne, niekiedy odmienne niż technologiczny kanon jakości.

1
2
3
4

Drużyna

Drużyna to coś więcej niż tylko koleżanki z zespołu, to rodzina, która po przegranej stawia cię na nogi i pomaga wygrać kolejną walkę. Razem.

Taką drużynę stanowimy. Od wielu lat, dzień po dniu, godzina po godzinie, wśród sukcesów dużych i małych, pokonując wiele przeciwności, budujemy nasz zespół.

Różne są cele w biznesie, zysk, marża, udział w rynku, monopol, pokonanie konkurencji. Walka często bez pardonu i miłosierdzia. Aby je osiągnąć, trzeba inwestować, szkolić się, reorganizować i błyskawicznie reagować na wszelkie zmiany. Trzeba też oszczędzać, ciąć koszty, certyfikować systemy, analizować i wyciągać wnioski; motywować, modyfikować i wdrażać nowe rozwiązania.

Żeby jednak można było powiedzieć: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", trzeba czegoś więcej, trzeba mieć doskonale zgraną drużynę. Ta drużyna to my, zespół Abedika, od lat ten sam, no może tylko nieco uzupełniany w miarę przekraczania kolejnych granic. To nasza największa wartość i siła. Członkowie zespołu wiedzą, jakie metody działania i style pracy mają ich koledzy, a oczekiwania wobec roli każdej osoby w zespole zostały dokładnie wyjaśnione. Technologie, maszyny i budynki zmieniają się, rozrastają i dostosowują do umykającego świata. By można było je skutecznie wykorzystać, potrzebny jest zespół i jego zasady współpracy.

Zasady współpracy to spoiwo zespołu, to wzajemny szacunek, zrozumienie, tolerancja, ale też konsekwencja wymagań, komunikatywność i otwarcie, niezmiernie ważna rzecz. Otwarcie pełne zrozumienia i empatii dla wszystkich naszych klientów to ciągle aktualne dla każdego zaproszenie do współpracy.

Prawidłowa współpraca jest możliwa wtedy, gdy zespół wie, co jest celem jego działania i jakie sformułowano wobec niego oczekiwania. Wspólne cele są jasne dla każdej osoby w zespole i kooperacja z innymi jest dla wszystkich tak samo ważna. Dla efektywnej współpracy zespołowej ważna jest także kwestia zaangażowania w pracę: poświęcenia porównywalnego z innymi, czasu pracy oraz włożonego wysiłku.

W zespole panuje przekonanie o odpowiednim poziomie kompetencji, samodzielności i odpowiedzialności poszczególnych osób. Ta świadomość pozwala właściwie wykorzystywać potencjał każdego członka zespołu i powierzać zadania bez obaw o ich niewłaściwe wykonanie.

Jeśli zaczynamy współpracować, to stajecie się członkiem naszej drużyny, działamy razem i pomagamy sobie w pokonaniu wszelkich przeszkód, na które się natykamy.

Z takim przekonaniem i nastawieniem zapraszamy wszystkich wydawców do współpracy. Możecie w każdej chwili liczyć na pomoc i wsparcie na miarę wszystkich naszych możliwości.

Park maszynowy

Posiadany przez drukarnię park maszynowy został skonfigurowany w sposób optymalny dla druku dziełowego. Zapewnia osiąganie bardzo dużej wydajności przy maksymalnie zredukowanych kosztach z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. Kilkanaście maszyn zwojowych drukujących w technologii coldset i heatset oraz kilka linii do opraw pozwalają sprostać każdemu wyzwaniu. Bogate możliwości uszlachetniania druku, takie jak lakierowanie UV, laminowanie szerokim asortymentem folii czy tłoczenie, także foliami metalizowanymi, pozwalają wykonać nawet bardzo zaawansowane i skomplikowane projekty wydawnicze.

Wspomnieć należy, że drukarnia dysponuje bardzo profesjonalnym działem przygotowania produkcji wyposażonym w najnowszej generacji systemy CTP, system certyfikowanych wydruków próbnych oraz optymalne oprogramowanie.

Otoczenie firmy - działania społeczne

Od lat wspieramy dwa - naszym zdaniem - niezwykłe dzieła stworzone przez nietuzinkowych i jedynych w swoim rodzaju budowniczych. Dla obydwu tych niezwykłych przedsięwzięć istnieje jeden wspólny mianownik, który i nam jest niezwykle bliski - pasja.

Pierwszym jest chór śp. prof. Stefana Stuligrosza - Poznańskie Słowiki, którego wkład w wychowanie kolejnych pokoleń jest niezaprzeczalny, a pozytywne wartości wpajane w liczne zastępy adeptów ciągle przynoszą niezmierzone korzyści.

Drugim wspieranym przedsięwzięciem jest Hospicjum Palium stworzone i kierowane przez prezesa Polskiego Związku Opieki Paliatywnej prof. Jacka Łuczaka.

Ku przyszłości

Abedik jest dzisiaj drukarnią o niezwykle dużym potencjale i doświadczeniu. Nieustannie szukamy nowych, skuteczniejszych rozwiązań pozwalających zarówno lepiej produkować, jak i komunikować się z naszymi partnerami. Daliśmy temu wyraz, rozpoczynając w 2012 r.  emisję magazynu firmowego "Gutenberga 5", który oprócz szczegółowej specyfikacji technicznej naszego parku maszynowego zawiera wiele ciekawych informacji o nas, o naszych intencjach i planach, a także o książkach, które drukujemy i cenimy.

materiał: Abedik