Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Art of printing

- druk w randze sztuki

Celem jest druk wysokiej jakości książek, szczególnie albumów czy katalogów, jak też wydawnictw dziełowych o wysokich walorach technicznych i estetycznych.

Zbliżając się do mieszczącego się przy niewielkiej ulicy na peryferiach Krakowa budynku, jesteśmy nagle zaskoczeni rozmachem tej inwestycji. Nie mamy najmniejszych wątpliwości co do funkcji. Głównym elementem architektonicznym jest olbrzymi grzbiet stojącej zielonej księgi wyłaniającej się z dwukondygnacyjnych hal produkcyjnych. Wita nas napis - dewiza firmy - "Art of printing". Wyraża ona misję firmy, której celem jest wyniesienie rzemiosła drukarskiego do rangi sztuki. Chodzi o to, aby wszystkie podjęte prace wykonywane były z pieczołowitością i zaangażowaniem porównywalnym zapałowi, jaki ogarnia artystę podczas aktu tworzenia. Jest to pasja, wrażliwość na piękno, kolor i wyczucie estetyczne. Przy tym charakterystycznym elementem misji przyjętej w Drukarni Skleniarz jest wprowadzanie innowacyjnych technologii produkcji umożliwiających kultywowanie sztuki druku. To kontynuacja dobrych i bogatych tradycji drukarskich wzbogacona o dzisiejsze nowoczesne technologie i maszyny.

Założycielem drukarni jest Włodzimierz Skleniarz, który podkreśla przesłanie ujęte w misji.

- Od trzech pokoleń moja rodzina kultywuje szczytne tradycje drukarskie. Założonej w 1991 r.  krakowskiej Drukarni Skleniarz nadałem nie tylko własne nazwisko, ale przekazałem ducha, wiedzę i wieloletnie rodzinne doświadczenie drukarskiego rzemiosła.

Po blisko dwudziestu latach niezłomnej działalności mogę się poszczycić licznymi nagrodami i wyróżnieniami otrzymywanymi z rąk Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz BCC, które przyznało mi Medale Europejskie.

Jednak największą satysfakcję przynoszą nam radość i dobre słowa składane również pisemnie przez wiele osób i instytucji.

Pasja i serce, z jaką podchodzę do wykonywanego zawodu, pozwalają mi dynamicznie rozwijać firmę, a dzięki inwestycjom w wysokiej klasy technologie drukarskie i najnowocześniejszy park maszyn firmy Heidelberg oraz zastosowaniu nowo­czesnej linii produkcyjnej do oprawy miękkiej i twardej marki Kolbus jestem przygotowany do podejmowania ciekawych poligraficznych wyzwań.

Długa tradycja

Założona w 1991 r.  drukarnia ma za sobą przeszło 20-letnią tradycję, a biorąc pod uwagę fakt, iż właściciel Włodzimierz Skleniarz jest już trzecim pokoleniem drukarzy tej rodziny, sięga ona znacznie dalej - do czasów, gdy dziadek Stanisław założył własną drukarnię w Zawierciu. Była to drukarnia typograficzna - drukowano w niej głównie akcydensy.

Włodzimierz Skleniarz za­czy­nał od jednego Romayora i dość szybko rozwijał firmę, gdyż dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Przedsiębiorczości mógł zainwestować w wysokiej klasy sprzęt poligraficzny w całości złożony z maszyn firmy Heidelberg. Niemal od początku po Krakowie rozeszła się fama, że Skleniarz jest firmą rzetelną i drukuje dobrze, podejmując się przy tym druku pozycji unikatowych, wymagających znakomitego opanowania sztuki drukarskiej. Obok druków reklamowych, które w tym czasie stanowiły trzon produkcji, pojawiły się więc katalogi wystawiennicze dla galerii malarstwa, co potwierdzało renomę drukarni.

Drukarnia Skleniarz łączy dobre i bogate tradycje rzemiosła drukarskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i maszyn.

Rozwój i kolejne inwestycje wymagały przeprowadzek i poszukiwań miejsca mogącego spełnić rosnące wymagania. Przełom nastąpił w roku 2010, gdy Włodzimierz Skleniarz uzyskał dotację w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt "Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych" - działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Na projekt o wartości 35 mln zł została przyznana dotacja 20 mln złotych. Dało to szansę na budowę własnego budynku na działce, która należała już do Włodzimierza Skleniarza, a także określiło specjalizację drukarni, którą rozwija ona do dzisiaj. Nie bez znaczenia była także kolejna dotacja przyznana drukarni na projekt "Wdrożenie innowacyjnej technologii niskoodpadowej produkcji książek w oprawach szytych nićmi w Drukarni Skleniarz".

- W druku dziełowym zacząłem się naprawdę specjalizować po powstaniu nowego zakładu - wyjaśnia właściciel drukarni. - Przedtem drukowałem sporo książek, ale nie takie ilości jak teraz, kiedy drukujemy 600-700 tys. egz. miesięcznie, a nasze możliwości techniczne pozwalają na produkcję znacznie większą.

Rynek

Eksport stanowi obecnie około 30 proc. produkcji, jednak plany są takie, żeby było to ok. 60 proc., także ze względu na fakt, iż na płatności od zagranicznych kontrahentów nie czeka się 90 czy 180 dni, ale 30. Drukowane są książki dla 14 krajów europejskich, takich jak m.in.: Francja, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Holandia, Norwegia, Słowacja czy Czechy. Tak bogaty rynek odbiorców to rezultat szerokiej działalności marketingowej. Ważny jest też udział drukarni w najważniejszych targach książki za granicą: we Frankfurcie, w Londynie, Goeteborgu, Bolonii. Drukarnia Skleniarz jest również obecna na targach książki w Krakowie i w Warszawie.

Kadry

Wielu spośród pracowników Drukarni Skleniarz związanych jest z firmą od lat. Jak mówi właściciel, do swojej pracy podchodzą odpowiedzialnie i profesjonalnie, gdyż w procesie produkcyjnym ważna jest każda czynność: spotkanie z klientem, rozmowa, odpowiednia atmosfera, kolejne etapy pracy i w końcu satysfakcjonujący efekt końcowy. Wśród stuosobowej załogi część fachowców to uczniowie Włodzimierza Skleniarza, dla którego druk jest, co zawsze podkreśla, "oczkiem w głowie". Wielu pracowników zostało przejętych także z przeżywających kłopoty Drukarni Narodowej i Drukarni Wydawniczej.

Cenną osobą jest także dyrektor naczelny Ryszard Maćkowiak, którego właściciel drukarni, jak mówi, starał się pozyskać już od dłuższego czasu. Ryszard Maćkowiak przez długi czas zarządzał drukarnią OZGraf, a później był przez pewien czas związany z drukarnią Interak. Drukarnia Skleniarz jest dla niego - jak twierdzi - ostatnią przystanią w sensie zawodowym. - Przyznam, że przychodząc tutaj, nie spodziewałem się, że trafię do tak dobrego zakładu i tak bardzo nowoczesnego, choć oczywiście znałem wcześniej właściciela i słyszałem o drukarni. Jej właściciel postawił na jakość, produkcję o bardzo wysokim przetworzeniu, czyli książki o dużej skali trudności. Zanim tu przyszedłem, słyszałem bardzo dobre opinie o drukarni wśród kontrahentów zagranicznych, z którymi wcześniej współpracowałem, co nie jest bez znaczenia; chwalili jakość, terminowość i rzetelność drukarni. Właściciel od początku stawiał na rozwój poligrafii i współpracę z wydawnictwami zagranicznymi, co nie znaczy, że nie przywiązujemy dużej wagi do wydawców krajowych. Ale na tym rynku, tak bardzo trudnym i konkurencyjnym, eksport jest jak tlen wpuszczany do płuc drukarni.

Park maszynowy

Drukarnia została wyposażona w najnowocześ- niejsze linie produkcyjne, a jednocześnie wdrożono nowoczesne technologie drukarskie oparte na niemieckich maszynach, które gwarantują najwyższą jakość druku. Na powierzchni 3800 m2 nowo wybudowanych hal stanęły m.in.:

  • linia do oprawy twardej i miękkiej oraz montażu okładek Kolbus,
  • maszyna do tłoczenia okładek,
  • automat do szycia nićmi Aster 200,
  • linia do oprawy broszurowej Valore firmy Müller Martini,
  • maszyna do druku 5 kolorów, formatu B1, Heidelberg XL 105,
  • maszyna do druku 4 kolory, formatu B2, Heidelberg XL 75,
  • maszyna do druku 1+1 kolory, fotmatu B1, Heidelberg.

Włodzimierz Skleniarz odbierający Złote Gyfy w roku 2014

Firma doceniana

Blisko ćwierć wieku pracy drukarni to szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Drukarnia Skleniarz za jakość druku kilkakrotnie została uhonorowana Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club. Wyróżniane są w ten sposób wyroby i usługi, których jakość odpowiada standardom europejskim. Przedsięwzięciu patronuje jedna z najważniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Z kolei Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości wyróżnił Włodzimierza Skleniarza za działalność gospodarczą, a Stowarzyszenie Podatników Polskich nagrodą Wiarygodny Partner w latach 2003 i 2005 przyznawaną ludziom przedsiębiorczym, którzy nie tylko odnieśli znaczący sukces gospodarczy, ale również prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami etyki biznesu.

Największą dumą zespołu Włodzimierza Skleniarza są pozycje wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursie "Najpiekniejsze Książki Roku..." organizowanym co roku przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Zgodnie z tradycją, nagrody są przyznawane wydawcom, lecz honorują wszystkich twórców książki, bowiem dzięki ich pracy koncepcyjnej, poczuciu smaku i znajomości rzemiosła książka stanowi dzieło, w którym liczy się nie tylko treść, ale również jej forma.

Praca Drukarni Skleniarz doceniana jest także przez kolegów z branży. Ostatnie lata obfitowały w nagrody Złotego Gryfa przyznawane drukarni w różnych kategoriach. Podsumowaniem serii nagród było wręczenie w roku 2013 Włodzimierzowi Skleniarzowi, będącemu trzykrotnym laureatem konkursu i zdobywcą Złotych Gryfów, statuetki Diamentowego Gryfa. Jednak to osiąg- nięcie nie zakończyło serii sukcesów. Szczególnie wyróżnił się rok 2014, gdy bohaterem gali Nagród Złotego Gryfa był Włodzimierz Skleniarz, właściciel drukarni, która po raz pierwszy w historii konkursu organizowanego od 1996 r.  przez Polską Izbę Druku, zwyciężyła aż w czterech kategoriach.

Innowacyjność

Charakterystyczne dla Drukarni Skleniarz jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, co zaowocowało m.in. przyznaniem certyfikatu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Rynkowy Lider Innowacji 2012. Drukarnię wyróżnia również wykorzystywanie nowinek technicznych, takich jak chociażby uruchomiona niedawno aplikacja umożliwiająca zaproszenie wszystkich chętnych na wirtualny spacer po drukarni.

Pasje

Pasje Włodzimierza Skleniarza są siłą napędową. Są one widoczne w drukarni, w gabinecie właściciela i przenikają się nawzajem. Poza poligrafią czy myślistwem są to psy. A ściślej rzecz ujmując trzy psy, z których jeden z pędzlem, paletą i charakterystycznie podkręconym wąsem jest głównym motywem reklamy firmy.

na podstawie materiałów Drukarni Skleniarz opracował Andrzej Tuka