Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Bookjet

duże małe nakłady

Procesy introligatorskie w produkcji dziełowej kojarzyły się dotychczas albo z bardzo wydajnymi maszynami i liniami produkcyjnymi, albo małymi urządzeniami do niewielkich nakładów. Koncepcja Bookjet zmienia dawne podejście do przetwarzania postpress w każdym calu.

Nazwa Bookjet powstała w wyniku skojarzenia przez Kolbus procesów druku cyfrowego i introligatorni oraz słów "Book" i "Inkjet".

Bookjet jest koncepcją idealnego, konkurencyjnego cenowo i zyskownego drukowania oraz wykańczania cyfrowo wydrukowanych produktów. Kolbus.Bookjet stanowi przełom na rynku produkcji książek dla niewielkich nakładów oraz częstych zmian produktu.

Linia produkcyjna Bookjet umożliwia druk i oprawę w jednym ciągłym procesie z bardzo wysoką prędkością różnych broszur i książek o bardzo zróżnicowanych nakładach, od jednego do kilkudziesięciu czy kilkuset egzemplarzy. Wszystkie pozycje mogą być precyzyjnie identyfikowane, zapakowane, a system dodatkowo generuje etykiety, listy przewozowe i inne dokumenty zamykające proces wykonania książki.

Czynniki, które ograniczają wydajność - narząd, restarty produkcji lub produkcje PrintOnDefect - są eliminowane. Lista produkcyjna może być realizowana egzemplarz za egzemplarzem bez gromadzenia zapasów. Bookjet jest rozwiązaniem niewymagającym wstępnego ustawiania, a więc pozwala na bardzo elastyczny sposób produkcji. Oznacza początek nowych zastosowań wysokowydajnych maszyn, nowe możliwości oprawy dla szybkiego druku cyfrowego lub prac niskonakładowych, może także być stosowana do typowych, wysokonakładowych prac dziełowych.

Produkty z szybkich maszyn do druku cyfrowego kierowane są na automatyczną linię pracującą non-stop, łamiącą składki układane następnie w potok i kompletowane przez podajniki sekwencyjne Kolbus SF 832. Alternatywą może być zbieranie ich na zbieraczkach off-line. Taka linia może być łatwo zamieniona w linię do produkcji fotoalbumów i pojedynczych egzemplarzy książek przez dodanie podajnika Kolbus XHB 500. Zasadniczym elementem linii do oprawy broszur zmiennej grubości w nakładach nawet pojedynczego egzemplarza jest oklejarka Kolbus KM 200.

Oklejarka Kolbus KM 200 - Bookjet Edition

Zapewnia możliwość oprawy wielu różnych wydawnictw zaplanowanych w dowolnym systemie zarządzania produkcją MIS. Posiada bardzo dynamiczny system dostosowania produkcji do grubości wkładu książkowego w zakresie od 2 do 60 milimetrów.

Linia może również współpracować z dowolną maszyną do druku cyfrowego. Doskonale sprawdza się zarówno dla strumienia pojedynczych kartek, jak i dla składek z dowolnego aparatu złamującego. Prawidłowość skompletowania bloku, dołożenia właściwej okładki oraz ilości wykonanych egzemplarzy nadzoruje system kontroli kodów kreskowych połączony dedykowanymi interfejsami przetwarzającymi standardowe pliki JDF/JMF.

Istotna jest także możliwość włączenia w linię do oprawy prostej maszyny do doklejania wyklejek. Dzięki temu linia dedykowana dla produkcji Kolbus.Bookjet uzyskuje dużą uniwersalność, ponieważ nadal posiada zdolność do oprawy konwencjonalnie przygotowanych produktów oraz wykonania wkładów, które następnie można poddać procesom uszlachetniania i oprawy złożonej, nawet w pojedynczych egzemplarzach.

W okresie zmian na rynku wydawniczym taka dynamika jest wyjątkową zaletą linii opartej na oklejarce KM 200.

materiały: Kolbus/Introzap