Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Co z VAT-em

na e-booki?

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 5 marca 2015 r.  orzekł, iż stosowanie przez niektóre kraje UE obniżonej stawki VAT na elektroniczne wydania książek jest niezgodne z unijnym prawem i nie wolno jej stosować.

Obniżone stawki, równe tym na wydania drukowane, zaczęły stosować w 2012 r.  Francja i Luksemburg. Pozwoliło to obniżyć ceny elektronicznych wydań. Komisja Europejska zaskarżyła oba kraje do Trybunału, który orzekł, że zgodnie z przepisami UE e-booki, czyli książki w wersji elektronicznej, nie są towarem, lecz dostarczaniem usług, obowiązuje więc dla nich podstawowa stawka VAT.

Europejscy wydawcy od dawna wskazują na niewłaściwość takiej regulacji, która uderza w elektroniczne wydania prasy i książek, ograniczając rozwój wydań na nośnikach cyfrowych i niekorzystnie odbijając się na czytelnictwie.

W Polsce w tej sprawie wielokrotnie występowała do władz Izba Wydawców Prasy, a także Polska Izba Książki. Także rzecznik praw obywatelskich, prof. Irena Lipowicz w oficjalnych wystąpieniach do ministra finansów i do ministra administracji i cyfryzacji wskazywała na oczywistą nierówność wobec prawa w traktowaniu wydań książek i prasy na różnych nośnikach. W grudniu 2013 r.  rzecznik praw obywatelskich skierowała także do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje drukowane bądź wydawane na dyskach oraz na publikacje oferowane w formie cyfrowej. W ocenie RPO, wyższy VAT na wydania elektroniczne budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji równości oraz wolności dostępu do dóbr kultury.

Regulacje w tej sprawie nie należą jednak do krajów członkowskich i zmiana stawek VAT dla prasy i książek elektronicznych wymaga zmiany przepisów UE. Dlatego też wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 5 marca nie stanowi zaskoczenia, choć oczywiście nie jest dobrą wiadomością dla wydawców.

Należy także spodziewać się orzeczenia w sprawie stosowania przez Francję znacznie obniżonej stawki VAT na prasę elektroniczną. Można oczekiwać, iż będzie ono takie jak w sprawie książek.

Nie oznacza to jednak ostatecznego negatywnego rozstrzygnięcia tej sprawy. W swojej argumentacji zarówno Francja, jak i Luksemburg powoływały się bowiem na fakt, iż UE zamierza wprowadzić zredukowane stawki na książki czy prasę elektroniczną, a one jedynie wyprzedziły decyzje UE w tej sprawie. Na niewłaściwość stosowania różnych stawek VAT na wydania drukowane i elektroniczne wskazuje bowiem wiele rządów europejskich, nie tylko francuski i luksemburski. Nie ustają również starania wydawców, by zlikwidować różne traktowanie wydań drukowanych i elektronicznych - jako towaru i usługi - i stosować do nich jednolitą, obniżoną stawkę, taką jak dla wydań drukowanych. Wydawcy wskazują m.in., że obecne przepisy i stawki VAT niweczą w znacznym stopniu podejmowane w wielu krajach - w tym w Polsce - działania mające wspierać rozwój czytelnictwa.

Problem stawek VAT na wydania elektroniczne będzie jeszcze rozpatrywany przez komisję ministrów finansów i Komisję Europejską, można więc mieć nadzieję na zmianę tych niekorzystnych dla wydawców regulacji.

źródło: Izba Wydawców Prasy