Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Constantia Teich Poland - firma Grupy Constantia Flexibles

Posiadająca europejskie korzenie Constantia Flexibles International GmbH z siedzibą w Wiedniu jest aktywnie działającym na światowym rynku producentem opakowań giętkich.

Grupa dostarcza profesjonalne i innowacyjne rozwiązania dla klientów na całym świecie w przemyśle spożywczym, karmy dla zwierząt, napojów bezalkoholowych oraz farmaceutycznym.

Polskie początki

Constantia Teich Poland jest, obok Constantia Colorcap, jedną z dwóch działających w Polsce spółek zależnych Grupy Constantia Flexibles.

Początki Constantia Teich Poland sięgają 1994 r. , kiedy to powstał projekt inwestycyjny zakładający produkcję wielowarstwowych opakowań barierowych wykorzystujących technologię metalizacji próżniowej, druku rotograwiurowego i laminacji w zbudowanym od podstaw zakładzie produkcyjnym na terenie gminy Kleszczów (woj. łódzkie).

Biznesplan przedsięwzięcia wskazywał na dużą atrakcyjność inwestycji w sektorze opakowań giętkich w Polsce, który na początku lat 90. XX wieku był zdominowany przez dostawców zagranicznych (głównie z Włoch, Niemiec, Grecji) i nie dysponował ani nowoczesnymi technologiami, ani parkiem maszynowym.

W 42 firmach zlokalizowanych w 18 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji zatrudnionych jest ok. 8 tys. osób. Wyposażone w najnowocześniejsze maszyny i technologie zakłady produkcyjne Grupy obejmują cały łańcuch dostaw:

• walcownia aluminium,

• powlekanie ekstruzyjne i ekstruzja wylewana,

• wysoko wydajny druk UV flekso,

• maszyny do druku rotograwiurowego z dodatkowymi aplikacjami w linii.

W 2013 r.  obroty ze sprzedaży osiągnęły wartość 1 691 mln euro.

Do realizacji projektu utworzona została spółka joint venture pod nazwą Sharp-Hanmar, której udziałowcami zostali:

Sharp-Hanmar Sp. z o.o. została zarejestrowana 12 czerwca 1995 r.  z kapitałem założycielskim 3,8 mln złotych. Było to modelowe przedsięwzięcie łączące inicjatywę polskich przedsiębiorców, lokalnych władz, kapitału finansowego o charakterze pomocowym oraz branżowego podmiotu zagranicznego.

W strukturze holdingu Constantia Packaging AG

Po przeprowadzonych w 1996 r.  inwestycjach w nowoczesny park maszynowy składający się z 8-kolorowej drukarki rotograwiurowej firmy Schiavi S.p.A., maszyny do laminacji rozpuszczalnikowej i bezrozpuszczalnikowej oraz dwóch bobiniarek spółka napotkała bariery w osiągnięciu odpowiedniej skali zamówień, w szczególności od koncernów międzynarodowych. Okazało się, że aby stać się wiarygodnym partnerem dla takich klientów, spółce niezbędne jest odpowiednie wsparcie technologiczne i finansowe ze strony dużego inwestora branżowego. Z tego względu udziałowcy spółki podjęli decyzję o sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów firmie Teich AG z siedzibą w Austrii należącej do holdingu Constantia Packaging AG z siedzibą w Wiedniu (obecnie Constantia Flexibles). Transakcja została sfinalizowana w grudniu 1998 r.  i spółka zmieniła nazwę na Teich Poland.

Połączenie polskich spółek Grupy

Inwestycja w Sharp-Hanmar była drugim przedsięwzięciem firmy Teich AG w Polsce. Wcześniej utworzona została firma Teichflex Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k. Poznania, której wyłącznym profilem działalności była produkcja wieczek sztancowanych z folii aluminiowej do jogurtów, sztandarowego produktu firmy Teich AG. W marcu 2003 r.  nastąpiła fuzja Teich Poland i Teichflex, w wyniku której nastąpiło przeniesienie majątku i linii produkcyjnych Teichflex do spółki Teich Poland. Wiązało się to z wprowadzeniem do zakładu w Rogowcu dwóch nowych technologii: druku flekso i sztancowania.

W tym okresie dokonano w firmie również szeregu zmian mających na celu dostosowanie firmy do standardów Grupy Teich oraz wymagań klientów międzynarodowych. Jedną z najważniejszych inwestycji była rozbudowa maszyny laminującej poprzez dodanie osobnej stacji do powlekania. Umożliwiło to wdrożenie nowej technologii laminacji mokrej i produkcję nowego typu opakowania do jogurtów i innych produktów mlecznych pakowanych na maszynach typu FFS. Produkt ten noszący nazwy mixpap, flexpap lub complex foil to dwuwarstwowy materiał dostarczany w roli, zadrukowany od zew- nątrz i pokryty lakierem termozgrzewalnym.

Flexpap to obecnie jeden z najpowszechniej używanych materiałów do zamykania kubków z produktami mlecznymi, szeroko stosowany przez światowych liderów branży mleczarskiej takich jak: Danone, Yoplait, Lactalis, Müller czy Zott. Teich Poland jest dedykowanym centrum produkcji tego materiału w Grupie Constantia Flex- ibles, a skala produkcji sięgająca obecnie kilkudziesięciu milionów metrów kwadratowych rocznie stawia zakład wśród największych producentów na świecie.

W maju 2006 r.  na skutek ujednolicenia tożsamości korporacyjnej Grupy nazwa spółki została zmieniona na Constantia Teich Poland. W przyjętej w tym czasie pięcioletniej strategii działalności spółka założyła zwiększenie do 65 proc. udziału w obrotach materiałów giętkich z folii tworzywowych ("film flexibles"). Była to na ten czas przełomowa decyzja dająca firmie nowe możliwości rynkowe. Oznaczało to racjonalizację produkcji, potrzeby wprowadzania innowacji produktowych i procesowych oraz wyższe wymagania dotyczące wiedzy technicznej. Obok tradycyjnych sektorów tzw. żywności suchej (np. zupy w proszku), używek (kawa, herbata) wśród docelowych segmentów rynku znalazły się: żywność pasteryzowana (retort) oraz żywność świeża (sery, wędliny, mięso).

Inwestycje i specjalizacja

W 2007 r.  spółka rozpoczęła wdrażanie koncepcji "Lean Manufacturing" mieszczącej w sobie szeroko rozumiane zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu i pracy zespołowej. Przez lata działalności zgodnej z filozofią szczupłego wytwarzania, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, osiągnięto wymierne efekty m.in. w postaci skrócenia czasu przezbrojeń, podniesienia wskaźnika niezawodności maszyn, zmniejszenia ilości odpadu.

Kolejne lata działalności to szereg nowych inwestycji w park maszynowy i infrastrukturę. W wyniku podjętych na szczeblu Grupy decyzji w 2010 r.  nastąpiła kolejna zmiana w profilu działalności spółki, tj. zamknięcie linii produkcyjnej wieczek, których to produkcja została skoncentrowana w przejętym w 2006 r.  zakładzie firmy Constantia Colorcap w Jejkowicach. Od tego czasu Constantia Teich Poland specjalizuje się w produkcji materiałów z roli, stając się dedykowanym zakładem w Grupie przetwarzającym folie tworzywowe oferowane w postaci wstęgi.

Firma dysponuje obecnie m.in. czterema maszynami drukującymi, w tym maszyną do druku fleksograficznego w technice UV, trzema maszynami do laminowania klejowego metodą rozpuszczalnikową, bezrozpuszczalnikową i wodną, maszyną do powlekania woskiem na gorąco (hot melt), siedmioma maszynami do cięcia i czterema maszynami do przewijania oraz automatyczną mieszalnią farb.

Głównymi partnerami handlowymi firmy są koncerny międzynarodowe mające zakłady na terenie Polski i Europy oraz wiodący producenci żywności w Polsce. Ponad 60 proc. obrotu pochodzi z eksportu.

Firma posiada certyfikaty na zgodność z normami ISO 9001: 2008, EN 15593: 2008, BRC/IOPGlobal Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 oraz FDA/IMS.

materiał: Constantia Teich Poland