Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Czynniki sukcesu

na rynku opakowań

Wśród analiz rynku opakowań, które pojawiają się w ostatnich latach, zwracają uwagę opracowania przygotowane przez producentów, a więc praktyków stykających się na co dzień z problemami rynku i stojących przed koniecznością postawienia na określone kierunki rozwoju.

O odpowiedź na pytanie, jakie są kluczowe czynniki gwarantujące sukces na rynku opakowań w 2016 r.  i w przyszłości, postarała się Stora Enso, która opracowała wnikliwe analizy i spostrzeżenia dotyczące przyszłych tendencji rynkowych oraz rozwoju łańcucha wartości w branży opakowań w segmencie żywności i elektroniki użytkowej. Przewiduje też, jakim zmianom ulegną wymagania właścicieli marek dotyczące opakowań.

Na podstawie tych analiz Stora Enso wskazała na najważniejsze trendy:

  • znaczący wzrost wartości internetowej sprzedaży detalicznej,
  • wzrastające znaczenie innowacji w projektowaniu opakowania dla uzyskania lepszej ekspozycji na półce sklepowej,
  • większy nacisk na redukcję kosztów wynikający ze zwiększenia intensywności konkurencji w łańcuchu wartości dodanej,
  • krótsze cykle rozwoju produktu oraz dostępność większej liczby nowych produktów,
  • zwiększona świadomość problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Biorąc pod uwagę te tendencje można przewidzieć, że dla osiągnięcia sukcesu przez właścicieli marek, kluczowe będą następujące czynniki, które też wpłyną znacząco na kształtowanie się branży opakowań w roku 2016 i dalszej przyszłości:

  • wspieranie kreowania wartości marki. Opakowanie będzie nabierało coraz większego znaczenia w budowaniu marki w tradycyjnej sprzedaży i sprzedaży internetowej oraz w generowaniu wzrostu sprzedaży, jak również w zakresie różnicowania produktów oraz lepszej ekspozycji na półce sklepowej. Musi także przyciągać uwagę klientów, zarówno w punkcie sprzedaży, jak i internetowym kanale dystrybucji.
  • prezentowanie zrównoważonego podejścia. Uwarunkowania związane ze zrównoważonym rozwojem w coraz większym stopniu wpływają na decyzje kupujących. Właściciele marki będą musieli prezentować swoje coraz większe zaangażowanie w sprawy związane ze środowiskiem naturalnym.
  • redukcja kosztów. Właściciele marki muszą ciągle usprawniać swoje kompleksowe rozwiązania opakowaniowe, aby obniżać koszty, w tym optymalizować opakowanie do potrzeb załadunku, napełniania i układania na paletach.
  • optymalizacja działalności operacyjnej. Wydajniejsze i bardziej elastyczne linie pakowania będą miały kluczowe znaczenie w przystosowaniu się do zwiększonego zapotrzebowania na różne warianty produktu. Przewiduje się, że wystąpi także zwiększone zapotrzebowanie na opakowanie gotowe do wykorzystania w sprzedaży detalicznej, które wspomaga wydajność zarządzania sklepem.

- Opierając się na tych spostrzeżeniach, wyraźnie zauważamy, że dostawcy opakowań muszą bardziej proaktywnie proponować właścicielom marki innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dotyczące opakowań - mówi Tomasz Żebrowski, wiceprezes Corrugated Packaging Central Europe, Stora Enso Renewable Packaging.

źródło: Stora Enso