Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Doskonałość -

czym jest naprawdę?

Każdy z nas potrafi określić, czym ona jest, podać przykłady i warunki niezbędne do jej uzyskania. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzi będą jednakowe.

Zwróciliśmy się do osób z całego świata, które ze względu na swoje wykształcenie, doświadczenie, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska są najbardziej predestynowane, aby wyrazić swoją opinię o doskonałości w poligrafii i opakowaniach.

Czym jest doskonałość

w poligrafii i opakowaniach z nadrukiem?

Frazer Chesterman: Myślę, że doskonałość w poligrafii jest już czymś oczywistym i oczekiwanym. Tym, co nadaje produktowi wyjątkowości, jest innowacyjność i wartość dodana. Warunkiem jest nasza otwartość, akceptacja i realizacja zmian. Robienie rzeczy inaczej.

Alon Bar-Shany: Doskonałość obejmuje oczywiście jakość produktu końcowego. Jednak doskonałość wykracza poza obszar produkcji i musi nieść ze sobą wartość dodaną dla klienta oraz tworzenie rzeczywistej różnicy dla produktu końcowego i danej marki. Należy do tego dodać wiedzę z dziedziny produkcji oraz bliską współpracę z klientem końcowym.

Frank Romano: Oznacza wytwarzanie najlepszych jakościowo produktów jak najmniejszym kosztem oraz ich sprzedaż w rozsądnych cenach. Dobry wydruk jest możliwy tylko w dobrze prowadzonych firmach.

Doskonałość w poligrafii i opakowaniach z nadrukiem będzie oznaczała zupełnie co innego dla twórcy, producenta i odbiorcy końcowego? Doskonałość jest celem, do którego powinny dążyć wszystkie firmy?

Regis Delmontagne: Doskonałość w poligrafii i opakowaniach z nadrukiem będzie oznaczała zupełnie coś innego dla twórcy, producenta i odbiorcy końcowego. Doskonałość jest celem, do którego powinny dążyć wszystkie firmy. W szczególny sposób dotyczy branży opakowaniowej: projekt, kolory i produkcja muszą być zsynchronizowane, aby mogły wytworzyć produkt końcowy. Jest to warunek konieczny, niezależnie od tego, czy chodzi o opakowanie drogich perfum, czy też produktu przeznaczonego do natychmiastowej konsumpcji. Doskonałość wydruku i opakowania musi dopełniać produkt.

Ralph Nappi: Ona istnieje w oku patrzącego. Każdy klient może mieć zupełnie inne wyobrażenie na temat doskonałości. Zazwyczaj jednak firmy poligraficzne utrzymują wyższy standard jakości niż ten wymagany przez ich klientów. Większość zamawiających kieruje się przede wszystkim kryterium ceny i szybkości, jakość uznając za oczywistą przy dzisiejszych technologiach. Proponuję więc uznać, że doskonałość w druku oznacza znajomość potrzeb klientów i opłacalną dla nas możliwość ich zaspokojenia. W niektórych przypadkach doskonałość oznacza wiedzę, jakiego zlecenia nie jesteśmy w stanie zrealizować i kiedy musimy skierować je do innego wykonawcy.

Mark Bohan: Jest to pojęcie związane z jakością wydruków, zróżnicowaniem oferty oraz powodzeniem opakowania na danym rynku. Może również oznaczać doskonałość proekologiczną związaną z wpływem na środowisko.

Alon Bar-Shany

- wiceprezes i menedżer generalny, od 2004 r. odpowiedzialny za HP Indigo na całym świecie. W latach 2001-2002 zajmował się oddziałami tej firmy w Azji, Ameryce Łacińskiej i Izraelu. W latach 1998-2002 pracował jako jej dyrektor ds. finansowych. Pracę w HP rozpoczął w 1995 r. - przeszedł do firmy z Israel Chemicals Ltd.

Mark Bohan

- wiceprezes działu technologii i badań w Printing Industries of America. Dołączył do organizacji w 2004 roku. Jest odpowiedzialny za kwestie techniczne, usługi graficzne, bezpieczeństwo i ochronę środowiska oraz konsulting. Zajmuje się również rozwojem programu certyfikacji JDF w CIP4 (International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress Organization).

Frazer Chesterman

- dyrektor i współwłaściciel FM Brooks, organizatora targów InPrint (2014) i EcoPrint (2012). Wcześniej pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w FESPA, gdzie był odpowiedzialny za rozwój targów poligraficznych na całym świe- cie. Dzięki niemu zorganizowano edycje targów FESPA w Indiach, Meksyku i Azji Pacyficznej.

Regis Delmontagne

- w latach 1975-2005 pełnił funkcję prezesa NPES (National Printing Equipment Suppliers) Association - obecnie NPES The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies. Był prezesem Rady Stowarzyszeniowej NAM (National Association of Manufacturers) oraz doradcą School of Printing w Instytucie Technologii w Rochester. Podczas jego prezesury NPES otworzyła oddziały w Moskwie, Szanghaju, Tokio, New Delhi i Sao Paulo. Działał w Radzie Doradczej Instytutu Druku na moskiewskim uniwersytecie. Obecnie wykłada na uniwersytetach w Moskwie, Petersburgu i Kijowie.

Mike Ferrari

- jest założycielem Ferrari Innovation Solutions zajmującej się konsultingiem w branży opakowań. Jest także wykładowcą University of Florida, gdzie realizuje swoją pasję nauczania przez program "Wzniecanie wzrostu poprzez innowacje" (Reignit- ing Growth Through Innovation). Ma również 32-letnie doświadczenie w firmie Procter & Gamble.

Francesc Hostench

- od lipca 2014 r. pełni funkcję prezesa Intergrafu - organizacji zrzeszającej 22 stowarzyszenia reprezentujące przeszło 20 krajów. Wcześniej - od 2012 r. - stał na czele Gremi, Katalońskiego Stowarzyszenia Druku (Catalan Printing Association) w Hiszpanii zrzeszającego 1300 firm. W latach 1992-2012 był dyrektorem zarządzającym w grupie katalońskich przedsiębiorstw działających na komercyjnym i wydawniczym rynku poligraficznym.

David J. Murphy

- starszy wiceprezes LaserJet and Enterprise So- lutions w HP. Jest odpowiedzialny za rozwój drukarek LaserJet, Edgeline, rozwój technologii skanowania oraz oprogramowania dla przedsiębiorstw. Wcześniej pracował nad rozwojem usług internetowych HP, takich jak Snapfish, Logoworks czy Tabblo. Zanim dołączył do zespołu HP, był dyrektorem finansowym Mercury Inter- active i Asera.

Ralph Nappi

- od 2006 r. pełni funk- cję prezesa NPES (The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Techno- logies), GASC (Graphic Arts Show Company) oraz GAERF (Graphic Arts Education and Research Foundation). Wcześniej przez 19 lat był przewodniczącym American Machine Tool Distributors Association. Jest laureatem wielu branżowych nagród: w 2008 r. Towarzystwo Waltera E. Soderstroma wyróżniło go jako lidera poligrafii, a w 2009 r. International Graphic Arts Education Association doceniło jego wysiłki na polu edukacji.

Frank Romano

- działa w branży poligraficznej i wydawniczej już 54 lata. Emerytowany profesor Rochester Institute of Technology. Jest autorem ponad tysiąca artykułów i 53 książek, w tym Encyklopedii Komunikacji Wizualnej. Jako wykładowca gości na uniwersytetach całego świata. Ponadto pełni funkcję kierownika Muzeum Druku w North Andover. Był cytowany w ,,New York Times", ,,Wall Street Journal", ,,Times of London", ,,USA Today", ,,Forbes" i wielu innych tytułach. Frank Romano często występuje także w roli eksperta w prezentacjach wielu renomowanych firm.

Thomas L. Schneider

- od 2012 r. prezes World Packaging Organisation. Jest aktywnym członkiem organizacji od 2004 roku. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprezesa organizacji. Jest auto- rem analiz, m.in. o roli opakowań w zrównoważonym rozwoju. Od 15 lat kieruje firmą Industrial and Shippers Supply dystrybuującą opakowania i etykiety oraz laboratorium testującym opakowania.

Manfred Werfel

- dyrektor produkcji prasy w WAN-IFRA. Jest odpowiedzialny za dwie imprezy organizowane przez stowarzyszenie: World News Media Congress oraz World Publishing Expo. W zarządzie WAN-IFRA pracuje od 1996 roku. Specjalizuje się w kwestiach związanych z kopiowaniem, prepressem, zarządzaniem kolorem i standaryzacją druku.

Manfred Werfel: W odniesieniu do publikowania gazet oznacza kreowanie produktu, który zachwyci czytelników. Wymaga to wiedzy na temat potrzeb odbiorców oraz znajomości możliwości, dzięki którym można ich usatysfakcjonować. Z kolei doskonałość w druku oznacza możliwość dostarczania zestandaryzowanych produktów wysokiej jakości. Tego typu jakość jest możliwa, jeśli dana firma oprze swoją pracę na międzynarodowych standardach ISO 12647. Ta seria norm określa cele najważniejszych procesów druku.

Każdy proces druku jest definiowany przez jego warunki, którymi w głównej mierze są podłoże (papier), farba drukarska oraz najważniejsze czynniki determinujące sam proces druku. W przypadku druku gazet oznacza to: tani i silnie pochłaniający wilgoć papier niskiej gramatury (42,5 m/m2) i maszynę offsetową, w której nie następuje suszenie farby i jej utwardzanie. Z tego powodu proces druku jest nazywany "coldset-offset". Farba do druku gazet nigdy do końca nie wysycha, ale wsiąka w papier, co ogranicza możliwe do osiągnięcia nasycenie kolorem.

Te warunki zostały wybrane z wielu powodów. Pozwalają na przystępną, relatywnie prostą i szybką produkcję w czasie nocnej zmiany. Tak więc doskonałe drukowanie gazet oznacza najlepsze wykorzystanie dostępnych warunków - nie więcej i nie mniej.

David J. Murphy: Po pierwsze, wartość druku i opakowań będzie stale skoncentrowana na potrzebach łańcucha dostaw oraz optymalizacji zapasów. Coraz większe będą oczekiwania właścicieli marek oraz wytwórców opakowań dotyczące redukcji odpadów i kosztów magazynowania. Rosnąć będą także ich oczekiwania odnoszące się do wydajności w przypadku mikrosegmentacji marek i druku na żądanie. Producenci opakowań muszą reagować na wymagania właścicieli marek dotyczące krótszego czasu wprowadzania produktu na rynek oraz zarządzania cyklem życia. Te trendy i presje będą coraz silniej skupiać się na wzroście zapotrzebowania na druk cyfrowy. Ostatecznie dopasowanie i personalizacja będą ewoluowały z zastosowań niszowych w kierunku typowych, ale to zajmie jeszcze trochę czasu. Dość szybko proces druku cyfrowego, wydajność i jakość poprawią się. Jednocześnie właściciele marek oraz wytwórcy opakowań będą mieli coraz więcej wiedzy na temat wartości druku cyfrowego i jego zdolności do uzupełniania druku analogowego. Potem na rynku nastąpi zmiana.

Francesc Hostench: W przeszłości koncepcja doskonałości była ściśle powiązana z jakością. Jednakże postępująca na całym świecie standaryzacja procesów i technologii doprowadziła do tego, że podobne poziomy jakości mogą być osiągane przez wiele przedsiębiorstw. To wyrównało warunki na rynku. Dla większości branży jakość jest wymogiem, a nie czymś wyróżniającym.

Klienci postrzegają produkty drukowane jako towar. Osiągnęli kontrolę nad rynkiem, spychając ceny i marże do poziomów, które nie są do przyjęcia dla branży. Dla mnie doskonałość jest zdolnością firmy do współzawodnictwa i utrzymania swoich poziomów wzrostu i zyskowności rok po roku.

Jakie są najlepsze przykłady

takiej doskonałości?

Frank Romano: Największym wrogiem doskonałości jest podejście spod znaku "wystarczająco dobrze". Na szczęście istnieje wiele organizacji promujących i kupujących dobre jakościowo wydruki. Jestem sędzią w wielu konkursach poligraficznych. Wszystkie zgłoszone produkty są wysokiej jakości, jednak wyróżniają się te, przy których stosowano wytłaczanie, tłoczenie folią czy wykrawanie.

Mark Bohan: Nie przedkładamy konkretnego procesu, producenta czy drukarni ponad inne. Każdy ma swoje unikalne przewagi w różnych obszarach. Z punktu widzenia producenta w uzyskaniu odpowiedzi może pomóc przeanalizowanie wyników konkursów The InterTech Technology Awards (http://www.printing.org/intertech) - w ostatnich latach odnotowaliśmy tu znaczący wzrost liczby zgłoszeń. Z kolei, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące druku, to sugerowałbym zapoznanie się z wynikami Premier Print Awards (http://www.printing.org/ppa) czy też ze specjalnymi programami, takimi jak FTA, ERA i inne.

Manfred Werfel: Najlepszymi przykładami firm, które osiągnęły doskonałość w druku gazet, są członkowie WAN-IFRA International Newspaper Color Quality Club. Tegoroczna edycja jest już dwudziestą z kolei. Celem naszego stowarzyszenia, powstałego w 1994 r. , była poprawa jakości kopiowania i druku. Począwszy od lat 90. pojawiał się coraz mocniejszy nacisk na standaryzację barw. Pierwszy standard ISO związany z barwami pojawił się w 1998 roku. Od tego czasu jest on podstawą umożliwiającą ewaluację zgłaszających się do Color Quality Club.

Ralph Nappi: Z pewnością na doskonałość składają się wysoka jakość wykonania i innowacyjny design. Przykładów takich realizacji jest bardzo wiele. W tym momencie przychodzi mi do głowy październikowe wydanie magazynu "Esquire" z 2008 roku. Po raz pierwszy wykorzystano wówczas e-ink/papier elektroniczny do wykonania okładki. Rok później magazyn "Entertainment Weekly" wypuścił podobną okładkę promującą serial telewizyjny. Została ona wykonana z papieru elektronicznego i wydawała dźwięk. Te dwie realizacje odniosły duży sukces i zrobiły dużo zamieszania w branży. Świeższym przykładem doskonałości jest kampania Coca-Coli "Podziel się radością" oparta o spersonalizowane opakowania. Ta kampania była prowadzona równolegle w wielu państwach. Kto wie, ile nieotwartych puszek coca-coli znajduje się w domach i biurach tylko dlatego, że zostały spersonalizowane imiennie.

Michael Ferrari: Kampania Coca-Coli "Podziel się radością" ze spersonalizowanymi butelkami wzbudziła duże zainteresowanie wśród konsumentów. Była prowadzona w okresie dwóch letnich sezonów w 32 państwach Europy.

David J. Murphy: Rozważmy następujący scenariusz: kilka tysięcy urządzeń elektronicznych w pudełkach z laminowanej tektury falistej płynie z Azji do Europy. Na morzu jest sztorm i z kontenerowca ześlizguje się jeden z pojemników. Kilkaset pudełek jest uszkodzonych, ale urządzeniom wewnątrz nic się nie stało. Zanim trafią na sklepowe półki, wymagają tylko przepakowania w nowe pudełka. Ten scenariusz jest możliwy, jeśli producent opakowań użyje HP Inkjet Corrugated Packaging Solution. Jest to przykład maksymalnej redukcji strat i wszechstronności, która nie jest osiągalna w analogowych procesach produkcji.

Francesc Hostench: Pewnej liczbie firm w Europie udaje się utrzymać dobre wskaźniki wzrostu i zysku, nawet w trudnej sytuacji ekonomicznej. Są to firmy, które wyróżniły się na tle konkurencji - rozwinęły własne technologie, wyspecjalizowały się w pewnych niszach rynkowych, tworząc nowe modele biznesowe, lub modyfikując istniejące zasady rynku.

Regis Delmontagne: Jeśli chodziło opakowania, to najlepszymi przykładami są produkty, które stale znikają ze sklepowych półek. Należy jednak zwrócić uwagę, że jakości opakowania musi towarzyszyć jakość samego produktu. Świetnie zaprojektowane opakowanie sprzeda produkt raz, ale jeśli zawartość będzie słaba, to klient więcej go nie kupi.

Thomas L. Schneider: Pamiętajmy, że opakowanie powinno być tworzone równolegle do produktu, nie wtedy, gdy produkt jest już gotowy. To zapewnia kompatybilność i synergię między jednym a drugim.

Co jest potrzebne,

aby osiągnąć doskonałość?

Ralph Nappi: Potrzebne są dwie rzeczy: kreatywność i zaangażowanie. To umiejętność myślenia o celu każdego zlecenia w inny sposób oraz zaangażowanie, nawet w przypadku realizacji pracy, przy której ROI (zwrot z nakładów) będzie potencjalnie długoterminowy.

Regis Delmontagne: Tym, co jest niezbędne do uzyskania owego szczęśliwego związku doskonałego wydruku i opakowania, jest bezwarunkowe przestrzeganie norm jakości. To zaangażowanie musi dotyczyć każdej osoby w firmie; od prezesa po magazyniera. Wysiłek włożony w to, by nigdy nie wytworzyć produktu, który nie sprosta wyśrubowanym wymogom jakościowym firmy, będzie skutkować nie tylko utrzymaniem dotychczasowych klientów, ale też przyciągnięciem nowych.

Frazer Chesterman: Konieczna jest zmiana sposobu, w jaki prowadzimy firmy. Istotni są liderzy, którzy potrafią się uczyć i pozwalają pracownikom uczyć się na błędach, którzy zachęcają do tworzenia innowacji i są otwarci na nowe idee. Ponadto potrzebne jest spłaszczenie hierarchii i zmiana struktur organizacji firmy.

Michael Ferrari: Do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest świetny plan marketingowy, zaspokajający potrzeby konsumentów w sposób inny niż do tej pory. Coca-Cola była pierwszą firmą, która spersonalizowała produkt na taką skalę. Komunikat z opakowania powinien też mieć swoje odzwierciedlenie w mediach społecznościowych. Na potrzeby kampanii zadbano o odpowiednią stronę internetową, na którą klienci mogli wrzucać własne zdjęcia z colą. I na koniec: niezbędna jest duża dbałość o jakość, która pozwoli klientom obdarzyć markę zaufaniem.

Alon Bar-Shany: Konieczna jest techniczna doskonałość w druku i wykończeniu produktu poligraficznego. Bardzo silna logistyka i współpraca pomiędzy HP Indigo, producentami etykiet, rozlewniami i właścicielem marki. To tylko jeden z wielu przykładów.

Mark Bohan: Istnieje mnóstwo różnych metod, dzięki którym można się wyróżnić. Wybór jest uzależniony od przeznaczenia opakowania. Można rozważyć m.in. specjalne powłoki i wykończenia, w tym metaliczne albo soft-touch, rozszerzony gamut barw, druk na okrągłych i zakrzywionych powierzchniach, aplikacje cyfrowe i personalizację czy na przykład dołączenie do opakowania - poza informacją o zawartości - historii imprez turystycznych.

Manfred Werfel: Aby osiągnąć wysoką jakość druku, należy przez cały czas trwania procesu produkcji mieć na względzie standardy. Począwszy od sesji zdjęciowej po zarządzanie barwą, wykonanie płyt i druk, a także dobór materiałów i środków produkcji. Są to setki zmiennych, które muszą być starannie kontrolowane, aby uzyskać świetną jakość druku. Dlatego też konkursy takie jak International Newspaper Color Quality Club mają sens, pomagając drukarzom dokonać przeglądu stosowanych przez nich procesów i materiałów.

Francesc Hostench: Firmy muszą inwestować (nie tylko pieniądze - także czas) w dziedzinie badań i rozwoju (B+R). W USA jest to normalne, to prawie "konieczność", aby poświęcić część budżetu spółki na "B+R". Mówią tam: "Włożone dziś pieniądze i czas gwarantują, że firma będzie stale o krok przed konkurencją przez najbliższych dziesięć lat". Na zmieniającym się rynku firmy, które nie doceniają tych zmian i pojawiających się możliwości, mogą wkrótce znaleźć się w trudnej sytuacji konkurencyjnej.

Frank Romano: Doskonałe drukowanie powinna wspomóc doskonała biznesowa i produkcyjna praktyka. Efektywny zakład wyczuwam, gdy widzę wszystko zadbane, czyste i uporządkowane.

Czy doskonałość daje

korzyści ekonomiczne?

Frank Romano: Oczywiście. Doskonałość zawsze wygrywa. Wygrywa klient. Wygrywa drukarnia.

Thomas L. Schneider: Doskonałość często umożliwia osiągnięcie wyższej ceny i czyni produkt bardziej atrakcyjnym dla szerszego grona odbiorców.

Alon Bar-Shany: Bez wątpienia daje. To nie tylko najniższe koszty za najwyższą wartość. Klienci płacą za doskonałość, za bycie liderem i stałą innowację. Oznacza to jednak, że aby utrzymać doskonałość, konieczna jest innowacyjność i tworzenie coraz lepszych produktów.

Mark Bohan: Doskonałość to wartość dodana dla klienta i dla jego klienta. Stymuluje wzrost sprzedaży produktów, świadomość rynkową oraz zwiększa udziały produktu w rynku. Dla drukarni doskonałość oznacza przekształcenie opakowania ze zwykłego produktu w taki, który tworzy wartość dodaną i jest wyceniany ze względu na tę wartość, a nie jako zwykły produkt.

Michael Ferrari: Doskonałość to m.in. umiejętność wykorzystania opakowania w roli narzędzia marketingowego. Zaangażowanie konsumentów przy użyciu i dzięki zastosowanemu opakowaniu prowadzi do sukcesu biznesowego, który przełoży się na wzrost zysków.

Manfred Werfel: Myślę, że najlepiej odpowiem, cytując jednego z uczestników International Newspaper Quality Club. Erick Morales z gwatemalskiej firmy Prensa Libre zauważył: "Dla naszej firmy oznacza to oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu ilości odpadów i zużycia surowca, zmotywowaniu pracowników, zwiększeniu świadomości jakości wśród pracowników, profesjonalizacji działu produkcji i pozyskaniu nowej wiedzy. Marketingowy efekt certyfikacji pomaga wzmocnić wiodącą pozycję naszej firmy. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że każdego dnia będą w stanie otrzymać identyczny, wysokiej jakości produkt. Dla czytelników jest to posiadanie bardzo atrakcyjnego graficznie produktu uzupełniającego jakość tekstów w czasopiśmie".

Ralph Nappi: To zależy, w jaki sposób mierzymy korzyści ekonomiczne. Jeśli mamy na myśli tradycyjne znaczenie tego słowa, to doskonałość nie zawsze przynosi korzyści ekonomiczne. Ani "Esquire", ani Coca-Cola nie uzyskały ze swoich akcji bezpośrednich korzyści finansowych. Ale jeśli wiążemy korzyść z reputacją, popularnością w mediach społecznościowych czy liczbą wyszukiwań, można uznać, że działania te przełożyły się na ogromny zysk.

Regis Delmontagne: Reputacja firmy dbającej o jakość skutkuje wieloletnią współpracą między producentem a klientem. Wiele firm, takich jak Hallmark, ma swoich zaufanych dostawców, znanych z dbałości o jakość produktu. Takim firmom zlecają najbardziej wymagające prace, pomijając przy tym długi proces składania oferty. Producent dbający o jakość może liczyć na wysoką marżę, ponieważ firmy zapewnią mu zlecenia.

Jakie możliwości i wyzwania

mogą napotkać firmy poligraficzne i producenci opakowań w najbliższej przyszłości?

Frazer Chesterman: Każdego dnia stajemy w obliczu wyzwań powodowanych przez czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Należy kontrolować to, co jesteśmy w stanie kontrolować. Aby osiągnąć innowacyjność, należy nieustannie pytać i podważać status quo, obserwować i szukać nowych sposobów, nawiązywać kontakty z ludźmi myślącymi inaczej, nieustannie eksperymentować i sprawdzać nowe pomysły oraz skupić się na kreowaniu wartości dodanej.

Francesc Hostench: W Europie presja na marże i zyski, ze względu na słabe wyniki gospodarcze Unii Europejskiej i nadwyżki mocy produkcyjnych przemysłu, będzie kontynuowana. Spadek na tradycyjnych rynkach, takich jak reklamowy i wydawniczy, z powodu konkurencji mediów cyfrowych będzie nadal powodować wzmożenie procesu koncentracji w branży. Odbędzie się to w ciągu najbliższych kilku lat. Z drugiej strony segmenty takie jak opakowania i etykiety powinny nadal rosnąć z zachowaniem dobrych cen.

Konkurencji ze strony mediów elektronicznych nie można pojmować wprost jako konkurencji. Obszar ten niesie ze sobą nowe doświadczenia i możliwości w dziedzinie marketingu i komunikacji. Ten świat jest dynamiczny i widzimy, że formy komunikacji bazujące na papierze i na przekazie elektronicznym mogą współdziałać. Nasi klienci oczekują, że możemy to wszystko łączyć. Ci, którzy identyfikują te możliwości, mają duże szanse na sukces.

Ralph Nappi: Kraje rozwijające się są największą okazją dla naszej branży. Świat się zmniejsza, a dochód globalny rośnie, co oznacza, że ponad miliard ludzi jest w stanie nabyć drukowane i opakowane dobra. Pewnym wyzwaniem dla branży poligraficznej jest wypracowanie nowego znaczenia słowa "druk". Obserwujemy z bardzo daleka druk 3D - nie jest on uważany za sektor poligrafii, ponieważ nie jest oparty na farbie czy atramencie. Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości, jakie druk 3D oferuje branży przemysłowej czy medycznej, obecnie poligrafia biernie patrzy, jak wielkie szanse przechodzą jej koło nosa.

Regis Delmontagne: Istnieje wiele możliwości dla drukarni i producentów opakowań, aby rozwinąć swoją działalność, pod warunkiem, że mają doskonały stan urządzeń i systemów produkcyjnych, dokładnie rozumieją potrzeby i znają wyroby swoich klientów, a także stale dostarczają produkty najwyższej jakości. Wprawdzie sam stan parku maszynowego nie jest już gwarantem uzyskania wysokiej jakości zleceń, ponieważ wiele drukarni w różnych miejscach na świecie ma podobne wyposażenie, ale posiadanie nowoczesnych systemów produkcyjnych może oznaczać uzyskanie zlecenia lub nie. Wyzwaniem dla wszystkich dostawców jest zabezpieczenie środowiska naturalnego, niezależnie od specyfikacji pracy, wymogów w zakresie dostaw itp. Drukarz, który uważa, że kupując nowy sprzęt i wynajmując sztab IT, zapewni sobie wysoką jakość bez budowania całego systemu od dołu do góry, zawiedzie się. To samo dotyczy właściciela drukarni drukującej wydawnictwa, który postanawia zacząć drukować opakowania, gdyż przed nimi jest przyszłość - wkrótce może się dowiedzieć, że przez chęć zmiany swojego biznesplanu doprowadził do katastrofy.

Czy dążąc dziś do doskonałości w poligrafii, możemy nie brać pod uwagę roli maszyn? Czy doskonałe maszyny są niezbędnym warunkiem uzyskania doskonałości?

Doskonałość bardziej mi pasuje do nauk przyrodniczych czy sztuki. Do oceny produkcji przemysłowej szukałbym innych określeń. Ja oceniam ją zawsze w trzech wymiarach: jakość, cena, czas. I tu można by pokusić się o stwierdzenie, że ideał to: najwyższa jakość, najniższa cena, najkrótszy czas, jeden punkt w przestrzeni, wzorzec tak jak kula, która jest skończoną, idealną formą w przyrodzie. Jednak jak kula jest skończoną, idealną formą, tak w przemysłowej produkcji poligraficznej możemy mówić jedynie o dążeniu do ideału, którego nigdy nie osiągniemy.

Dla mnie najważniejsza w tym zakresie jest wiedza teoretyczna i umiejętności pracowników, operatorów maszyn. Widziałem piękne produkty zrobione na wiekowych maszynach tylko dzięki wiedzy i zaangażowaniu operatorów oraz buble wykonane na najbardziej nowoczesnych maszynach.

Oczywiście w pierwszym przypadku zarówno czas, jak i cena były nie do zaakceptowania, w drugim jakość. Dobre maszyny potrafią "ukryć" i skompensować braki wiedzy operatora, ale do pełnego wykorzystania nowoczesnej maszyny należy posiadać wiedzę nabytą w czasie szkolenia. By to zilustrować, posłużę się przykładem Formuły 1, którą lubię oglądać. Nawet najlepszy bolid nie wygra sam, potrzebny jest dobry kierowca i sprawny serwis.

Sukces w poligrafii to symbioza dobrych maszyn, obsługi i serwisu. Sukces jest bratem doskonałości. Dla mnie sukces w produkcji ma zawsze wymiar ekonomiczny. Można go osiągnąć, odpowiednio rozdzielając priorytety pomiędzy wydajnością, jakością i czasem.

Jacek Kobyliński, dyrektor zarządzający i wiceprezes Müller Martini Sp. z o.o.

Michael Ferrari: Marki będą kontynuować łączenie opakowań ze światem wirtualnym, szczególnie z mediami społecznościowymi. Trzeba będzie angażować konsumentów nie tylko przy półkach sklepowych, ale również w internecie.

Alon Bar-Shany: Internet jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Czas klienta i pieniądze właścicieli marek przesuwają się do mediów społecznościowych. Pewne obszary druku mają problemy, ale jak pokazuje przykład Coca-Coli, jest to także szansa, aby wprowadzić innowacje w druku i wykorzystać druk, który wywołuje emocje, również w świecie wirtualnym.

Manfred Werfel: Pod największym znakiem zapytania stoi przyszły model biznesowy druku gazetowego. Kto i w jaki sposób będzie drukował czasopisma? Czy wydawców będzie stać na własne drukarnie? Kolejne pytanie dotyczy zmian wymagań wobec gazet. Czy pojawi się większy nacisk na targetowanie i personalizację, i w efekcie druk cyfrowy małych i bardzo małych nakładów pojawi się jako uzupełnienie druku offsetowego? Cokolwiek przyszłość przyniesie, wydaje się jasne, że gazeta drukowana przetrwa, ponieważ druk może docierać do wszystkich ludzi i bez przeszkód łączyć się ze światem cyfrowym. Ulegnie zmianom, ale przetrwa.

Mark Bohan: Rynek opakowań rośnie w skali kraju i świata i ten trend się utrzyma. Nie może być zastąpiony żadnym elektronicznym zamiennikiem. Nadal kupujemy fizyczne produkty, które zawsze będą potrzebowały opakowań. Jedną z największych szans dla rozwoju rynku opakowań jest produkcja krótkich serii oraz personalizacja. Dzięki konkurencji różnych metod produkcji koszt opakowania spadnie. Jednym z wyzwań stojących przed producentami jest wytwarzanie takiego samego opakowania w różnych nakładach w sposób opłacalny dla klienta. Kolejne wyzwanie stanowi produkcja bezpiecznych, spełniających wszelkie normy opakowań dla żywności, zachowując ich wartość dodaną i zróżnicowanie.

David J. Murphy: Możliwości zwiększania wartości i zmniejszania kosztów w opakowaniach z tektury falistej są przyspieszane przez zastosowanie druku cyfrowego. Przed wyzwaniem mogą stanąć te wytwórnie, które spotkają się z presją cenową na rynkach produktów ustandaryzowanych, masowych.

Thomas L. Schneider: Kompatybilność opakowań jest zawsze ważna, zwłaszcza w odniesieniu do żywności. Wprowadzenie "inteligentnych opakowań" wraz z założeniami zrównoważonego rozwoju wymusi zmiany w tym, co jest drukowane na opakowaniu i jak opakowanie jest utylizowane.

Frank Romano: Największym problemem jest sprzedaż wydruków po zbyt niskich cenach. Zdaję sobie sprawę z tego, że internet i media społecznościowe stanowią wyzwanie, ale przy niskich cenach klienci będą oceniać nasz produkt jako mniej wartościowy.

rozmawiał Artur Dziedzic