Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Drukowanie cyfrowe

- technologia przyszłości

Etykiety samoprzylepne od dawna wiodą prym w przełomie, jakim jest drukowanie cyfrowe, choć zapewne wielu producentom sporo czasu zajęło dostosowanie się do tej technologii.

Druk cyfrowy etykiet nie jest kolejną nową metodą drukowania, a wdrożeniem innej jakości i towarzyszących jej rozwiązań. Oznacza to zatem wprowadzenie nowych metod pracy.

Znakowanie produktu staje się coraz ważniejsze, a etykieta jest nie tylko informacją o produkcie, ale także istotnym narzędziem marketingowym. Technologia cyfrowa wymaga przekształceń w strukturze zarządzania. Krótsze cykle produkcyjne oznaczają nowy podział pracy i nadzór nad systemami informatycznymi (MIS), a zarządzanie kolorami jest punktem krytycznym, bowiem nad procesem drukowania czuwa nie pracownik, a Digital Front-End. W branży etykiet samoprzylepnych drukarki/maszyny cyfrowe stanowił blisko jedną trzecią nowych instalacji wąskowstęgowych rocznie. Jest to prawdopodobnie 8-9 proc. ogólnej liczby zainstalowanych maszyn i 15-16 proc. według wartości drukowanych etykiet samoprzylepnych.

Mike Fairley

Mike Fairley dyrektor ds. strategii i rozwoju Labelexpo Global Series Mike Fairley jest znanym na świecie pisarzem, publicystą i konsultantem w dziedzinach drukowania, opakowań, zabezpieczeń oraz etykiet. Najbardziej znany jako założyciel (1978) i wydawca czasopisma "Labels & Labeling" (obecnie w Tarsus Group plc, gdzie jest dyrektorem ds. strategii i rozwoju Grupy Etykiet i Opakowań), a także jako dyrektor zarządzający Labels & Labeling Consultancy. W ciągu ostatnich 35 lat napisał lub wniósł wkład do 15 książek poświęconych drukowaniu, opakowaniom i etykietom, przemawiał na ponad 350 konferencjach i seminariach na całym świecie, jest współautorem pięciu międzynarodowych encyklopedii.

Szybkie tempo rozwoju odnotowuje także technologia cyfrowego sztancowania laserowego. Konsument zaczyna pojmować, że kształt etykiety nie będzie już wycinany metodą konwencjonalną. Sztancowanie laserowe umożliwia wykonywanie krótkich serii, grawerowanie tekstu lub nakładanie kodu kreskowego w ostatniej chwili. Niektórzy producenci drukarek cyfrowych dołączają laserowy moduł wykańczania etykiet w ponad połowie instalowanych maszyn.

Kiedy branża etykiet drukowanych cyfrowo przetarła szlaki, nadszedł czas na wykorzystanie tej technologii w branżach opakowań giętkich, kartonów składanych oraz tub, torebek, saszetek, itp. Branże te, wykorzystując doświadczenia z sektora etykiet, mogą znacznie szybciej wdrożyć druk cyfrowy do rozwiązań produkcyjnych i szans tworzenia wartości dodanych. Przykładem jest Coca-Cola, która całkowicie przeszła na technologię cyfrową, osiągając ogromny sukces marketingowy dzięki pomysłowi personalizacji opakowań. Zapewne będzie miał on jeszcze wielu naśladowców.

Kreatywność marketingowa właściciela marki dodatkowo wzrasta, kiedy zaczyna on łączyć technologię cyfrową z metodą "etykiety interaktywnej". Kody QR, rzeczywistość rozszerzona, personalizacja, różnorakie aplikacje itp. - to tylko niektóre z możliwości, a druk jest wciąż punktem wyjścia. Z produktu staje się usługą, a drukarze i producenci opakowań, którzy najlepiej zaadaptują się do nowych wymagań, mają największe szanse na sukces w przyszłości.

Mike Fairley