Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Inwestycje

w poligrafii

Stan rynku poligraficznego i tempo jego rozwoju możemy określić poprzez poziom inwestycji. Jest to o tyle dobre narzędzie, iż dysponujemy całkiem dobrymi statystykami, zwłaszcza z ostatnich kilku lat.

Rozwój rynku poligrafii w Polsce w latach 90. to głównie powstawanie ogromnej ilości drobnych firm inwestujących w używane maszyny poligraficzne ściągane z Europy Zachodniej. Niepoślednią rolę odgrywała tu firma "Vidart" pośrednicząca w sporej części tych transakcji.

Zmiany nastąpiły w pierwszych latach XXI w., a zwłaszcza od roku 2004 - po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie odnotowujemy szybki rozwój technologiczny. Coraz częściej polscy drukarze inwestują w najnowsze technologie, dzięki czemu polska poligrafia może konkurować z drukarniami Europy Zachodniej. Dużą rolę odgrywają także unijne dotacje. Można mieć różne zdania co do wpływu dotacji na rynek i poziom cen, ale konieczność zachowania warunków innowacyjności wymusza poszukiwanie najnowszych rozwiązań oferowanych przez producentów.

Wartość inwestycji finansowanych leasingiem
w branży poligraficznej w latach 2004-2014 w mln zł

Wykorzystanie statystyk ZPL do określania poziomu inwestycji w poligrafii

Poziom inwestycji w nowe maszyny poligraficzne możemy określić na podstawie bardzo dobrze prowadzonych statystyk Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Wprawdzie spora część finansowania przypada na kredyty bankowe, to jednak możemy przyjąć, że udziały te są w poszczególnych latach w miarę stałe.

W pierwszej dekadzie widzimy bardzo szybki wzrost wartości inwestycji aż do roku 2008, gdy ich wartość finansowana leasingiem osiągnęła blisko 700 mln złotych. W roku 2009 polski rynek poligraficzny odczuł kryzys i inwestycje spadły niemal o połowę - do 408 mln złotych. Po roku 2009 ich poziom na całym rynku maszyn i urządzeń zaczął rosnąć, przewyższając w roku 2011 poziom z okresu prosperity 2008 roku. Jednak dla rynku poligraficznego nie był to koniec problemów i w roku 2012 inwestycje w branży poligraficznej finansowane leasingiem spadły do 343 mln zł, czyli poniżej poziomu z roku 2005. Najsłabsze były przy tym drugi i trzeci kwartał 2012 roku. Zdecydowane ożywienie przyniósł dopiero czwarty kwartał 2012 r., co potwierdziło się w latach 2013 i 2014.

Andrzej Tuka