Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Nieograniczone

możliwości

Z roku na rok dostęp do aktualnych danych i informacji o potencjalnych klientach staje się towarem coraz bardziej pożądanym i docenianym przez marketerów i handlowców.

W przypadku konsumentów przedsiębiorstwa mają nieograniczone możliwości pozyskiwania informacji. Jednak w jaki sposób zwiększać efektywność dotarcia do segmentu B2B, wzbogacać własne zbiory danych, poszerzać krąg klientów i aktywizować dotychczasowych, bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich w firmie?

W poszukiwaniu kontrahentów - statyczne biznesowe bazy danych

Gdy przedsiębiorstwo potrzebuje gotowego zbioru do natychmiastowego wykorzystania, dobrym i szybkim rozwiązaniem jest zakup statycznej bazy danych. Tego typu zestawienia są powszechnie dostępne u brokerów. Można je także zakupić on-line - w sklepie internetowym, za relatywnie nieduże pieniądze. Baza zawiera najczęściej podstawowe dane pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł, takie jak: nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail, branża, NIP, informacje z KRS itp. Czy to wystarczy, żeby zrealizować założenia i cele przedsiębiorstwa?

Baza dynamiczna, czyli jaka...?

...taka, jakiej przedsiębiorstwo potrzebuje do realizacji określonych założeń biznesowych. Opracowana na indywidualne zamówienie, w drodze telefonicznej kampanii telemarketingu wychodzącego. Taka baza, oprócz kompletnych i aktualnych podstawowych danych, uzupełniona zostaje o szereg informacji dodatkowych, wskazanych przez zamawiającego, niezbędnych do dokonania właściwej selekcji i segmentacji.

Dla profesjonalnego Contact Center zajmującego się przygotowywaniem dynamicznych baz danych na zamówienie wspomniane zbiory statyczne, po sprofilowaniu, stanowią jedynie punkt wyjścia - tak zwaną bazę roboczą do dalszych działań, czyli realizacji aktywnych kampanii telemarketingowych.

W przeciwieństwie do formularzy na stronach internetowych, ankiet e-mailowych czy akcji SMS-owych kontakt telefoniczny zapewnia nie tylko uzyskanie danych, ale także dialog z klientem - dwustronną komunikację . Dostarcza cennej informacji zwrotnej , np. dotyczącej oceny potencjału nabywczego rozmówcy oraz jego nastawienia do marki/produktu. Ponadto umożliwia weryfikację i zmianę założeń właściwie na każdym etapie trwania kampanii bez generowania dodatkowych kosztów.

Bo chodzi o to, żeby sprzedawać tym, którzy chcą kupić.

Niewątpliwą przewagą dynamicznej bazy danych nad zbiorem statycznym jest spełnianie bardzo ścisłych kryteriów wskazanych przez zamawiającego, jej aktualność (gwarantowana na poziomie 99 proc.) i kompletność. Zbiór staje się własnością firmy, dla której zostaje przygotowany, a uzyskane w czasie realizacji informacje nie trafią do innego podmiotu. Nie ma w niej rekordów kontrolnych ani licencji ograniczającej jej wykorzystanie.

Telemarketing daje nieograniczone możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w krótkim czasie, bez żadnych ograniczeń geograficznych. W przeciwieństwie do innych form marketingu umożliwia prowadzenie dialogu i reagowanie na obiekcje w czasie rzeczywistym.

Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: "co chcę wiedzieć o potencjalnych odbiorcach mojego produktu?", a następnie zlecić realizację projektu firmie posiadającej własne zasoby bazo- danowe, doświadczenie oraz zaplecze teleinformatyczne gwarantujące bezpieczeństwo przedsięwzięcia. Wysoka jakość danych oraz szeroka wiedza o rynku i klientach pomaga podejmować trafne decyzje. Bo kogo dzisiaj stać na luksus dokonywania niewłaściwych wyborów?

Anna Wojciechowska,

kierownik Contact Center, Targetmarketing.pl