Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Nowe standardy

rynku reklamy zewnętrznej

Zadanie postawione przed Instytutem Badań Outdooru przez jego założycieli to wprowadzenie konkurencyjności outdooru względem innych mediów.

Instytut Badań Outdooru Sp. z o.o. (IBO) został utworzony w 2013 r.  przez trzy firmy rynku polskiej reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. Jego działalność ma za zadanie wprowadzenie konkurencyjności outdooru względem innych mediów poprzez umożliwienie planowania w pełni porównywalnego z innymi mediami z wykorzystaniem wskaźników mediowych. Kolejnymi zadaniami postawionymi przed instytutem są: stworzenie standardu rynkowego, w wyniku którego wzrośnie profesjonalizacja rynku reklamy zewnętrznej w Polsce, oraz wprowadzenie zmiany w planowaniu kampanii out- doorowych polegającej na zakupie widowni. Wreszcie instytut ma także działać na rzecz uporządkowania rynku reklamy zewnętrznej.

Realizując postawione zadania, instytut prowadzi projekt badawczy Outdoor Track, którego celem jest wprowadzenie standardu badania reklamy zewnętrznej w Polsce. Autorzy projektu czerpią z najlepszych wzorców ze świata w oparciu o elementy takie jak: pomiar natężenia ruchu i prawdopodobieństwa kontaktu z nośnikiem oraz badanie zwyczajów komunikacyjnych mieszkańców badanych aglomeracji.

Outdoor Track to projekt badawczy mający na celu mierzenie potencjału reklamy zewnętrznej w Polsce. Metodologia badania wykorzystuje licencyjny system Route 2013 (najnowsza generacja badania POSTAR), który został dostosowany do polskich warunków (specyfika rynku, formaty nośników reklamowych). Projekt badawczy swoim zasięgiem obejmuje dziesięć największych aglomeracji: Warszawę, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Bydgoszcz, Szczecin, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków oraz Wrocław. Outdoor Track będzie bazował na danych z następujących źródeł:

  • Pomiar natężenia ruchu (realizowany przez Biuro Inżynierii Transportu) - badanie natężenia ruchu komunikacji miejskiej i transportu indywidualnego oraz ruchu pieszych;
  • Travel Survey (realizowany przez Ipsos i Millward Brown) - badanie realizowane w oparciu o technologię GPS rejestrującą, jakimi trasami poruszają się po mieście potencjalni odbiorcy reklamy zewnętrznej. Badanie obejmie populację osób w wieku 15-75 zamieszkującą i poruszającą się po dziesięciu aglomeracjach. Liczebność próby wynosi 5 tys. osób.
  • IMS (realizowany przez MGE DATA) - baza danych zawierająca pełne dane na temat cech fizycznych konkretnych nośników, takich jak: dokładne położenie, wysokość, kąt, clutter, oraz integrująca dane o nośnikach z danymi o strumieniach ruchu.

Uzyskane w ramach Outdoor Track dane zostaną również zestawione z badaniem TGI, co pozwoli na precyzyjniejsze niż dotychczas planowanie strategiczne działań outdoorowych. Współpraca z partnerami Ipsos, Millward Brown i MGE Data pozwala instytutowi na przeprowadzenie projektu badawczego zgodnie z najlepszymi światowymi wzorcami oraz z uwzględnieniem global guidlines Esomaru.

W ramach Outdoor Track przewidziane jest opracowanie delivery software, który będzie skutecznym narzędziem umożliwiającym klientom planowanie kampanii outdoorowych z wykorzystaniem wskaźników mediowych. W przekonaniu pomysłodawców Outdoor Track zrewolucjonizuje rynek reklamy zewnętrznej w Polsce. Wprowadzi zmianę w planowaniu kampanii outdoorowych polegającą na zakupie widowni w miejsce sprzedaży tablic. Przemawiają za tym szerokie konsultacje prowadzone przez IBO z rynkiem, sprawdzona metodologia i skala badania (obejmie ponad 75 proc. polskiego rynku reklamy zewnętrznej liczonego wartościowo).

źródło: Instytut Badań Outdooru