Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Nowe zasady

ochrony treści

Odpływ coraz większych środków do internetu spowodował zdecydowane wystąpienie wydawców, którzy postanowili konsekwentnie egzekwować swoje prawa autorskie.

W styczniu 2015 r.  na konferencji prasowej Polska Agencja Prasowa, "Dziennik Gazeta Prawna", "Parkiet", "Puls Biznesu", "Rzeczpospolita", dzienniki regionalne Polska Press i Mediów Regionalnych, "Tygodnik Powszechny" oraz Izba Wydawców Prasy zaprezentowały nowe działania w ochronie artykułów prasowych.

Z zaproszenia na konferencję:

- Tworzenie wartościowych treści jest kosztowne i pracochłonne. Bez zabezpieczenia praw autorskich twórczości dziennikarskiej niemożliwe stanie się utrzymanie działalności redakcyjnej i zbieranie informacji - dostarczane treści staną się uboższe, a tym samym znacząco zmaleje publiczny wgląd w wydarzenia i uczestnictwo w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Prasa informacyjna potrzebuje warunków niezbędnych do dalszego dostarczania wartościowych i profesjonalnych treści na wszystkich platformach w celu zaspokajania potrzeb odbiorców.

Mimo obowiązującego prawa chroniącego własność intelektualną twórców treści w sieci przeważają szkodliwe praktyki. Rozkwit cyfrowego kopiowania oraz techniki gromadzenia treści naruszające obowiązujące prawo, jak również reprodukcja treści w internecie bez zgody posiadaczy praw autorskich nadszarpują - a w dłuższej perspektywie - niweczą dochodowość naszych redakcji oraz nie pozostają bez wpływu na jakość dziennikarstwa i zagrażają rozwojowi działalności prasowej.

Wydawcy i redakcje wyżej wymienionych tytułów oraz PAP postanowiły wprowadzić w życie zasady korzystania z treści prasowych, które zostały opracowane przez wydawców w IWP i przyjęte przez Zarząd Izby, a także - jako zalecenie dla wydawców - przez XX Walne Zgromadzenie Izby w roku 2012. Dokument ten Izba przekazała także pracodawcom zrzeszonym w IAB Polska - miał być on podstawą opracowania wspólnych dla branży prasowej i internetowej zasad wykorzystywania treści w internecie.

We wszystkich tytułach prasowych wprowadzających od 13 stycznia 2015 r.  nowe zasady ochrony treści ma obowiązywać "Regulamin korzystania z artykułów prasowych", a objete nim materiały będą oznaczane znaczkami © lub ℗ określającymi zasady wykorzystania tych materiałów zgodnie z regulaminem redakcji.

© - znak "copyright", czyli prawa zastrzeżone. Oznacza, że wydawcy przysługują pełne autorskie prawa majątkowe do artykułu i nie może on być kopiowany bez jego zgody.

℗ - czyli "płatność". Ten znak wskazuje, iż wykorzystanie oznaczonego artykułu przez inne firmy możliwe jest jedynie po uiszczeniu opłaty zgodnej z redakcyjnym cennikiem.

Wydawcy wprowadzający nowe zasady ochrony treści podkreślają, że są one w pełni zgodne z obowiązującym prawem autorskim i prawem prasowym. Dla czytelników, którzy prenumerują prasę, kupują ją w kioskach, czytają w bibliotece, u rodziny czy znajomych, nic się nie zmienia. Podejmowane działania wymierzone są wyłącznie przeciwko tym podmiotom, które bezprawnie korzystają z artykułów bez wymaganej zgody i opłat.

Wprowadzone zasady są krokiem poczynionym być może kilka lat za późno, gdyż żywiołowy rozwój internetu naruszał wszelkie zasady prawa autorskiego od dawna. Istniejące reguły prawne nie są dostosowane do szybkiego rozwoju technologii, mają sporo luk i są praktycznie martwe. Dla wydawców jest to coraz poważniejszy problem. Wyciek treści do internetu miał początkowo marginalne znaczenie, ale w ślad za rozwojem sieci i nadspodziewanie szybkim przyrostem liczby urządzeń mobilnych następuje odpływ reklamodawców i czytelników.

W sieci reguły gry nie zawsze są uczciwe. Dzisiejszy internet to już nie tylko setki witryn bez skrupułów wykorzystujących czyjąś pracę, ale także portale mające całkiem rozbudowane redakcje prowadzące własne serwisy, publikujące autorskie opracowania. Pojawiła się nowa forma przekazu informacji w postaci licznych blogów. Konkurencja dla tradycyjnych wydawców jest więc poważna, chociaż dla jednych i drugich pożądane jest pozbycie się piractwa.

w opracowaniu wykorzystano materiały IWP