Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Plany ekspansji polskich firm

Odwaga

nagrodzona

Coraz mniej polskich przedsiębiorstw decyduje się na podbój zagranicznych rynków. Jednak warto się odważyć i wyjść poza granice kraju, gdyż te, które to uczyniły, zarabiają coraz więcej.

Już drugi rok z rzędu na zlecenie Think Tanku Poland, Go Global! przebadano grupę 600 firm, posiadających większościowy kapitał polski, zatrudniających powyżej 50 osób oraz mających obrót powyżej 10 mln złotych. Ankiety przeprowadzono w czerwcu 2014 r.  techniką wywiadu telefonicznego CATI oraz z wykorzystaniem ankiety internetowej CAWI.

Wyniki badania dowodzą, że w porównaniu z 2013 r.  spada tempo ekspansji polskich przedsiębiorstw. W ubiegłym roku niemal 40 proc. ankietowanych firm deklarowało aktywność na zagranicznych rynkach, podczas gdy w tym roku odsetek ten spadł do 32 procent. Na dodatek, co może szczególnie niepokoić, mniej firm planuje ekspansję, a coraz więcej w ogóle nie rozważa tego kierunku rozwoju.

Zdecydowana większość (84 proc.) firm nieobecnych na rynkach zagranicznych zapewnia, że koncentruje się na rozwoju w Polsce. Ankietowani najczęściej przekonywali, że wychodzenie poza granice kraju nie jest ważnym kierunkiem rozwoju ich przedsiębiorstw - 66 proc. (w roku ubiegłym 47 proc.) oraz że ich firmy nie są jeszcze na ekspansję gotowe - 62 proc. (wobec 46 proc.). Rzadziej jako przyczynę respondenci wymieniali niski potencjał ekspansji tkwiący w ich branżach (37 proc. obecnie, wobec 28 proc. przed rokiem).

Badanie przeprowadzono przed eskalacją konfliktu na Ukrainie, wydaje się więc, że główną przeszkodą na drodze ekspansji jest obok sytuacji geopolitycznej mentalność polskich przedsiębiorców, którzy wolą rozwijać lokalny biznes, niż próbować sił na zewnętrznych rynkach. Badani twierdzą, że taka strategia zderza się z wieloma barierami i jest obarczona dużym ryzykiem. Najczęściej chodzi o sytuację polityczno-gospodarczą, której nie sprzyja trwający w Europie Wschodniej kryzys. Badani mają problem z weryfikacją partnerów biznesowych, obawiają się dużej konkurencyjności rynków zagranicznych i często nie mają we własnej opinii wystarczającego kapitału.

Jednak ci przedsiębiorcy, którzy się odważyli i są już obecni na światowych rynkach, przekonują, że opłaca się na nich być. Opinie tych respondentów dowodzą, że biznes prowadzony na zagranicznych rynkach może być opłacalny i przynosi funkcjonującym tam firmom wymierne korzyści. W przekonaniu firm działających na rynkach zagranicznych, konfrontacja warunków panujących na polskim i na obcych rynkach wypada raczej na korzyść tych drugich. Co trzeci ankietowany (35 proc.) reprezentujący firmę prowadzącą działalność na rynkach zagranicznych uważa, że właśnie tam łatwiej jest budować przewagę konkurencyjną; 25 proc. respondentów z tej grupy skłania się ku opinii, że łatwiej jest ją uzyskać na naszym, rodzimym rynku.

W jeszcze większym stopniu cenione są rynki zagraniczne ze względu na osiągane zyski. Nieco ponad połowa (51 proc.) firm uważa, że zyskowność ich działalności jest większa za granicą niż w kraju, opinię przeciwną wyraża co piąty ankietowany. Na dodatek - i ten argument powinien trafić do przekonania nawet najbardziej zadeklarowanych sceptyków - w ogólnym bilansie przedsiębiorstw prowadzących biznes poza granicami kraju rośnie udział zysków właśnie tam wypracowywanych. Niemal 40 proc. respondentów z tych firm, które są obecne poza Polską, deklaruje, że w minionym roku te zyski wzrosły, a tylko 9 proc., że zmalały. Większym niż rok temu pieniądzom towarzyszy większy optymizm - przekonanie, że również w przyszłym roku zyski te będą większe, zdecydowanie przeważa nad obawami o ich zmniejszenie.

W latach 2009-2013 całkowity eksport produktów przemysłu poligraficznego zwiększył się nominalnie o blisko połowę, sam rok 2013 przyniósł wzrost o 8,8 proc. do poziomu 5,34 mld złotych. Największy udział wartościowy w eksporcie mają książki, gazety i inne wyroby przemysłu poligraficznego, ale pod względem dynamiki wzrostu wyprzedzają je opakowania i etykiety papierowe/ /kartonowe. Już 58 proc. badanych firm poligraficznych sprzedaje na rynki zagraniczne. To blisko 10 punktów procentowych więcej niż w ubiegłorocznym badaniu. Eksport jest szczególnym bodźcem rozwoju dla firm fleksograficznych. Aż 85 proc. z nich eksportuje swoje produkty i usługi. Firmy fleksograficzne chcą dalej rozwijać eksport - ponad 70 proc. z nich widzi potrzebę stworzenia marki polskiej fleksografii, aby wypromować polskie firmy za granicą. Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Czwarta edycja raportu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga we współpracy z KPMG

Średnio ponad połowa (57 proc.) przypadków wchodzenia polskich firm na rynki zagraniczne kończy się sukcesem, dla 40 proc. firm działających na rynkach zagranicznych wskaźnik ten wynosi ponad 70 procent. Firmy, które odnoszą sukces, budują szczegółowe strategie oparte na badaniach i analizach rynku. Uważają, że kluczowymi czynnikami sukcesu są: innowacyjny produkt, marketing strategiczny i doświadczona kadra. Są bardziej ekspansywne i częściej niż pozostałe docierają bezpośrednio do zagranicznych klientów. Częściej też niż inne przedsiębiorstwa otwierają przedstawicielstwa zagraniczne lub oddziały w formie spółki.

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność poza granicami kraju dominują średniej wielkości firmy z przewagą kapitału polskiego, zatrudniające od 50 do 249 pracowników i osiągające obroty od 10 do 50 mln złotych. W porównaniu z rokiem ubiegłym niewielkim zmianom uległa struktura form działalności zagranicznej: zmniejszył się nieco udział firm zajmujących się eksportem usług, wzrósł zaś eksportujących dobra.

Kontynentem, na którym koncentruje się polska ekspansja, jest Europa, przy czym w części środkowo-wschodniej działa połowa wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność zagraniczną, a w części zachodniej co trzecia taka firma. Jako najbardziej atrakcyjny postrzegany jest rynek Europy Zachodniej. Najczęściej wskazywane kraje ekspansji w tym regionie to Wielka Brytania, a zwłaszcza Niemcy jako kraj najczęściej rekomendowany.

źródło: Centrum Prasowe PAP