Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Opakowanie

narzędziem

zrównoważonego rozwoju

Opakowania są wszędzie - zarówno w krajach wysokorozwiniętych, jak i tych rozwijających się. Dobre opakowanie odgrywa istotną rolę: chroni, przechowuje, transportuje i informuje.

Współczesne społeczeństwo nie może przetrwać bez opakowań. Populacja świata stale się powiększa, a łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej skomplikowane, w związku z czym stale rosnące zapotrzebowanie na opakowania może być źródłem wielu problemów. W niektórych częściach świata występują naciski na to, by znacznie zredukować produkcję lub nawet zrezygnować z opakowań. Tego typu głosy pojawiają się wskutek braku wiedzy na temat ich roli.

W rzeczywistości bowiem opakowania pozwalają na znaczną oszczędność zasobów środowiska. Oczywiste jest także, że zbędne opakowanie wiąże się z ich nadmiernym zużyciem. Z kolei niewystarczająca ilość opakowań grozi uszkodzeniem zawartości, czyli zmarnowaniem surowców. Celem jest osiągnięcie konsensusu: właściwego rozmiaru i właściwej wytrzymałości opakowania.

Produkcja materiałów opakowaniowych wiąże się z zużyciem zarówno zasobów środowiskowych, jak i ludzkich. Podobnie utylizacja - nie wspominając o problemie zaśmiecenia środowiska. Ruch związany ze zrównoważonym rozwojem radykalnie odmienia oblicze branży opakowaniowej, na czym zyskuje całe społeczeństwo. Według definicji przyjętej w 1987 r.  przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, "rozwój zrównoważony to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb".

Wiele z surowców używanych do produkcji opakowań nie jest branych pod uwagę jako materiał nadający się do recyklingu. Hasła nawołujące do recyklingu przestały być jedynie idealistycznymi sloganami i obecnie stanowią wezwanie do działania. Jednak odnalezienie drogi do zrównoważonego rozwoju branży opakowań może być bardzo skomplikowane - istnieje wiele możliwych rozwiązań. Należy przemyśleć na nowo kwestię cyklu życia produktu. Jest ona określona normą ISO 14040, która ujmuje okres "od kołyski po grób". Uwzględnienie wszystkich czynników cyklu życia produktu jest niemożliwe, ale kluczowe kwestie powinny być przeanalizowane.

Społeczność branży opakowaniowej powinna dążyć do osiągnięcia harmonii między potrzebami ludzi i biznesu. Należy uwzględnić następujące postulaty:

  • opakowanie powinno być zaprojektowane kompleksowo wraz z produktem, pozwoli to osiągnąć spójność zawartości i opakowania,
  • powinno się używać surowców, których pozyskiwanie i utylizacja nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • produkt i opakowanie powinny odpowiadać na rynkowy popyt przy zachowaniu konkurencyjnej ceny,
  • do procesów produkcji należy włączyć technologie przyjazne środowisku naturalnemu,
  • materiały użyte do produkcji powinny nadawać się do ponownego użytku,
  • energia używana do produkcji i dystrybucji powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Ostatnim elementem i zapewne największym wyzwaniem dla branży jest kwestia edukowania społeczeństwa. W większości państw znaczna część ludzi nie dba lub nie ma wiedzy na temat tego, co zrobić z opakowaniem. Wiele osób zupełnie ignoruje kwestię opakowań, nie odnosząc się do niej ani w pozytywny, ani negatywny sposób. Wszyscy członkowie Światowej Organizacji Opakowań powinni włączyć się w proces edukowania szerszych warstw społeczeństwa, aby zrozumieli rolę, jaką odgrywają opakowania w zrównoważonym rozwoju.

materiały: World Packaging Organisation