Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Rynek Europy Środkowo-Wschodniej

Przewidywany wzrost r.nku papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej do 2019 r. ma według Smithers Pira wynieść 2 proc. r.cznie, co oznacza, że powiększy się on w latach 2014-2019 o nieco ponad 2 mln ton.

Wzrost ten spowodowany jest zwiększaniem się r.nku opakowań (ok. 3 proc. r.cznie). Z badania r.nku przeprowadzonego przez Smithers Pira wynika, że około 60 proc. papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej zużywane jest do produkcji opakowań i udział ten będzie r.snąć w okresie najbliższych pięciu lat aż do r.ku 2019, gdy wyniesie ponad 85 procent.

Głównym czynnikiem r.zwoju będzie r.snący popyt na opakowania do żywności, w tym zwłaszcza opakowania kartonowe napojów i innych produktów płynnych, oraz stosowanie coraz mniejszych opakowań. Tendencjom wzrostowym sprzyja zwiększenie sprzedaży detalicznej w wyniku wyższych dochodów, a także poprawa infrastruktury dystrybucyjnej oraz czynniki demograficzne, takie jak wzrost urbanizacji czy starzenie się społeczeństwa i rosnąca świadomość ekologiczna.

Rośnie popyt

na opakowania tekturowe

Popyt na materiały opakowaniowe z tektury falistej na świecie w 2019 r.  osiągnie wartość 176 mld dol. - przewiduje Smithers Pira.

Globalny rynek tektury falistej w 2013 r.  był wart 140 mld dol. i liczył prawie 90 mln ton gotowych produktów, jak wynika z niedawno opublikowanego raportu o rynku "The Future of Corrugated Board Packaging to 2019" przygotowanego przez Smithers Pira. Przewiduje się, że popyt na opakowania z tektury falistej będzie wzrastał średnio o 4 proc. rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat i do 2019 r.  osiągnie wartość 115 mln ton przetworzonych materiałów.

Krajem wytwarzającym najwięcej tektury falistej są Chiny. Ich produkcja tego surowca wyniosła 27 proc. łącznego woluminu tektury na opakowania wytworzonej w 2013 roku. Chiny przodują także w przetwarzaniu tektury falistej. W 2013 r.  chińska produkcja stanowiła ponad 28 proc. globalnego przetwórstwa tego surowca.

Przewiduje się, że w 2019 r.  prawie 30 proc. woluminu tektury falistej będzie stosowane w pakowaniu przetworzonej żywności, a kolejne 10 proc. posłuży do pakowania żywności świeżej. Sektor opakowań produktów elektrycznych, w tym urządzeń mobilnych, będzie wykazywał najbardziej atrakcyjne perspektywy wzrostu. W sektorze tym nastąpi, jak wynika z prognoz, wzrost woluminu konsumpcji materiałów z tektury falistej średnio o 5,6 proc. rocznie do 2019 r. , co wówczas będzie stanowiło prawie 7 proc. wielkości tego rynku. Do roku 2019 do opakowań na żywność będzie zużywanych prawie 47 proc. łącznej ilości kartonu, przy czym 30 proc. będą stanowiły same tylko opakowania na przetworzoną żywność. Za nimi i urządzeniami elektrycznymi znajdą się produkty papierowe oraz kosmetyki i chemia gospodarcza.

Jak wynika z raportu "The Future of Corrugated Board Packaging to 2019", producenci podejmują znaczące inwestycje w programy ochrony środowiska i optymalizacji wykorzystania energii, a także inne działania służące redukcji zużycia wody oraz poprawie logistyki i transportu. Te inicjatywy i programy przynoszą zamierzony skutek, o czym świadczy fakt, że w przemyśle tektury falistej w latach 2009-2011 udało się zredukować poziom śladu węglowego (carbon footprint) o 4,8 proc., a wcześniej, tj. w latach 2006-2008, o prawie 12 procent.

Na wzrost popytu na opakowania kartonowe wpływ ma w dużym stopniu coraz większa popularność handlu internetowego, w którym poszczególny produkt ma swoje opakowanie przeznaczone do transportu do klienta.

Następuje także wzrost w dziedzinie opakowań przygotowanych do sprzedaży detalicznej, co spowodowane jest wpływem supermarketów na rynek detaliczny i ich coraz większym udziałem w tym rynku, a zwłaszcza ich staraniami służącymi poprawie efektywności dystrybucji. Na trendy branżowe nakłada się też ogólna poprawa stanu światowej gospodarki, następująca po okresie stagnacji i kryzysu, co także stwarza nowe możliwości wzrostu popytu na materiały do opakowań.

źródło: Smithers Pira