Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Sukces rynkowy

to doskonale przygotowana strategia

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80 proc. produkcji spółki trafia do znanych światowych koncernów. Są to m.in.: Danone, Procter & Gamble, Beiersdorf, Diageo, McDonald's czy KFC.

Głównymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej i kosmetycznej, m.in. właściciele marek: Nivea, Gillette, Dove, Avon, Dr Irena Eris, Danone, Tchibo czy Johnnie Walker. BSC jest jedynym dostawcą opakowań kartonowych dla firmy McDonald's w Polsce.

W ramach współpracy z klientami spółka zarządza całym procesem logistycznym opakowań - począwszy od projektowania ich kształtu, przez produkcję, aż po zarządzanie magazynem.

Inwestorem strategicznym BSC jest firma Colorpack GmbH z Berlina należąca do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc packaging group o 150-letnim doświadczeniu w branży. Colorpack posiada obecnie 36,7 proc. akcji spółki i głosów na WZA. Wśród znaczących akcjonariuszy BSC znajdują się także Janusz Schwark - prezes zarządu, oraz Arkadiusz Czysz - wiceprezes zarządu.

W skład grupy kapitałowej BSC Drukarni Opakowań wchodzi firma BSC Pharmacenter Sp. z o.o. - podmiot przygotowywany jako wyspecjalizowany dostawca opakowań i ulotek dla farmacji. Siedziba i zakłady Grupy Kapitałowej BSC znajdują się w Poznaniu.

Historia

BSC Drukarnia Opakowań S.A. powstała w 1991 roku. Od 2004 r.  za pośrednictwem inwestora strategicznego - firmy Colorpack GmbH, stała się członkiem międzynarodowej grupy poligraficznej rlc packaging group. Przynależność do grona czołowych oferentów opakowań w Europie wyraźnie polepszyła jej pozycję jako liczącego się gracza na arenie międzynarodowej, zrzeszonego w jednej z największych tego typu branżowych organizacji. W efekcie poznańska firma poszerzyła swoje dotychczasowe rynki zbytu.

Dynamiczny rozwój BSC Drukarnia Opakowań S.A., poparty dobrą koniunkturą na rynku (sektor opakowań z tektury i papieru rósł w latach 2005-2008 o 16 proc. rocznie) zaowocował wdrożeniem szeregu inwestycji mających na celu umocnienie dotychczasowej pozycji oraz ekspansję w nowe segmenty branży opakowań papierowych. W 2005 r.  spółka rozpoczęła rozbudowę powierzchni produkcyjnych oraz budowę magazynu wysokiego składowania. Rok później dokonano zakupu BSC Etykiety Sp. z o.o. - podmiotu specjalizującego się w obsłudze firm farmaceutycznych w zakresie druku i składania ulotek oraz etykiet. Spółka wyspecjalizowała się w komplementarnej usłudze pełnego serwisu od projektowania, przez produkcję, na logistyce kończąc. Dzięki konsekwentnie realizowanym celom biznesowym firma już po kilku latach prowadzenia działalności dołączyła do ścisłej czołówki dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. W 2010 r.  posiadała 8-procentowy udział w rynku, przerabiając ok. 15 tys. ton kartonu rocznie. Głównymi odbiorcami BSC stały się renomowane, międzynarodowe koncerny, przede wszystkim z branży spożywczej, w tym fast food, oraz kosmetycznej. Opakowania BSC można dziś spotkać w każdym supermarkecie w Polsce.

W 2010 r.  władze spółki zadecydowały o przeprowadzeniu publicznej emisji akcji serii H zwieńczonej debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczeniem dla pozyskanych środków była inwestycja w perspektywiczne segmenty rynku - opakowania farmaceutyczne oraz w dalszą rozbudowę linii technologicznych.

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej inwestorzy nabyli, po cenie emisyjnej 17,50 zł, 3 mln akcji nowej emisji serii H stanowiących 30,59 proc. podwyższonego kapitału zakładowego. Dochód z emisji wyniósł 52,5 mln złotych. 4 stycznia 2011 r. , Grupa Kapitałowa BSC zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut stał się dla grupy momentem przełomowym. Dołączając do elitarnego grona spółek giełdowych, przed BSC otworzyły się szerokie możliwości rozwoju. Pozyskane środki z oferty umożliwiły realizację szeregu inwestycji, dzięki którym spółka uzyskała wyraźną przewagę konkurencyjną. Uzyskanie statusu spółki publicznej przełożyło się na ugruntowanie wiarygodności oraz wzmocnienie wizerunku firmy.

Zarząd spółki BSC Drukarnia zdaje sobie sprawę, iż jedynie doskonale przygotowana strategia może pozwolić osiągnąć sukces rynkowy. Realizacja pierwszej oferty publicznej akcji i wprowadzenie BSC na giełdę nie było celem samym w sobie, lecz kolejnym, starannie zaplanowanym krokiem w realizacji długoterminowej strategii.

1
2
3

Wyposażenie

Firma pracuje na maszynach najlepszych producentów światowych. W użyciu jest pięć maszyn drukujących firmy manroland, z których dwie drukują w technologii UV. Spółka zależna dysponuje trzema maszynami Heidelberg w formacie B2.

Maszyny do obróbki końcowej również pochodzą od najbardziej uznanych i niezawodnych producentów. Osiem maszyn sztancujących pełnoformatowych i osiem sklejarek to maszyny szwajcarskiej firmy Bobst. Do tego dochodzi jedna maszyna do tłoczenia i złocenia na gorąco - Bobst Spheria. Park maszynowy uzupełniają okienkarka i trzy maszyny do sklejania opakowań przestrzennych firmy Heiber & Schröder.

W listopadzie 2013 r.  do BSC została dostarczona nowa maszyna drukująca Gallus RCS430 przeznaczona do druku rolowego wąskowstęgowego. Wyposażona jest w 12 platform z możliwością zamiennego druku w technologii UV: offset, fleksodruk oraz sitodruk. Dodatkowym atutem maszyny jest gama dodatkowych stacji uszlachetniających pozwalających na wykonanie m.in. cold stampingu, cast & cure, laminowania klejem wodorozcieńczalnym i UV oraz lakierowanie lakierem wodnym i blistrowym. Wśród stacji znajduje się również "krzyżak" pozwalający na zadruk w linii zarówno strony awersowej, jak i rewersowej. System registrów umożliwia ponowny przebieg wstęgi przez maszynę. System kontroli Nikka poprzez porównanie obrazu drukowanego z plikiem PDF od klienta gwarantuje to, że wydrukowany zostanie odpowiedni produkt o najwyższej jakości.

Sztanca płaska Gallus FSM510 pracująca zarówno z rolą, jak i poprzez możliwość połączenia z maszyną drukującą w sposób inline pozwala osiągnąć lepszą wydajność produkcyjną przy pracach wysokonakładowych.

Dział Badawczo-Rozwojowy

Ważnym kierunkiem rozwoju każdej nowoczesnej firmy jest podążanie za nowościami pojawiającymi się na rynku opakowań oraz kreowanie własnych nowatorskich rozwiązań.

Dział Badawczo-Rozwojowy pracuje nad tym, aby pogodzić wizje kreatywnych projektantów z opracowaniem technologii w taki sposób, żeby produkowane przez BSC opakowania spełniały wymagania klienta i szybko zmieniającego się rynku. Działania BSC są ukierunkowane na kilku poniższych obszarach:

  • zachowanie zrównoważonego rozwoju poprzez coraz częstsze stosowanie surowców z certyfikatem FSC oraz PEFC,
  • gwarancja bezpiecznych opakowań spożywczych, a co za tym idzie - stosowanie farb i lakierów niskomigracyjnych oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie linii produkcyjnych,
  • zabezpieczenie opakowań przed fałszowaniem poprzez stosowanie dedykowanych tylko dla danego odbiorcy docelowego komponentów do produkcji, takich jak folie specjalne holograficzne,
  • gwarancja pełnej i szybkiej identyfikowalności opakowań na rynku poprzez ich kodowanie i wykorzystywanie do weryfikacji telefonów i technologii internetowych,
  • innowacyjność związana z kosztem wytworzenia; czyli dostarczanie naszym odbiorcom nowych rozwiązań technologicznych pozwalających wykonać ten sam produkt taniej,
  • innowacyjność związana z redukcją procesów technologicznych; zakup nowych maszyn, dzięki którym możliwe jest wykonanie opakowania w jednym procesie zamiast kilku,
  • innowacyjność związana ze stosowaniem nowych surowców, jakimi są lakiery, farby, folie itp., daje klientowi możliwość wyróżnienia produktu na półce,
  • innowacyjność związana z kreacją konstrukcji opakowań.

W 2013 r.  BSC Drukarnia Opakowań S.A. wydrukowała ponad 155 mln arkuszy, wyprodukowane zostało ponad miliard różnych opakowań, z czego ponad 618 mln zostało sklejonych na sklejarkach płaskich, a prawie 120 mln na sklejarkach przestrzennych - opakowania typu clamschell. Resztę stanowią opakowania nie klejone.

Uznanie i szacunek, jakim cieszy się firma u krajowych oraz międzynarodowych klientów korporacyjnych, pozwala śmiało patrzeć w przyszłość i myśleć o dalszym dynamicznym rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym. Sukces, jaki osiągnięto w ciągu 23 lat istnienia firmy, jest skutkiem ogromnego zaangażowania założycieli i współwłaścicieli firmy, którzy do dnia dzisiejszego sprawują kluczowe funkcje w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także dzięki dobrze zmotywowanemu personelowi, który nie boi się wyzwań i nowości.

materiały: BSC